11 January, 2021

Gigantyczna ulga na internet. Możesz dostać nawet 1520 zł

Gigantyczna ulga na internet. Możesz dostać nawet 1520 zł

Większość Polaków wypełnia zeznania podatkowe po linii najmniejszego oporu. A wystarczy odrobina zaangażowania, żeby oszczędzić ogromne pieniądze. Podatnikom przysługuje wiele ulg. Wystarczy wiedzieć jak z nich skorzystać. Dzięki uldze podatkowej, która przysługuje KAŻDEMU, można oszczędzić nawet 1520 zł. Jak skorzystać z ulgi podatkowej na internet?

Mało kto wyobraża sobie dziś życie bez internetu. Warto więc pamiętać, że z tytułu opłacania abonamentu internetowego, przysługuje ulga podatkowa. Z ulgi podatkowej na internet skorzystać mogą użytkownicy internetu stacjonarnego, mobilnego oraz internetu w telefonie. Co ciekawe taką możliwość mają także… klienci kafejek internetowych. W efekcie, w kieszeni podatnika zostaje nawet 760 zł. Z ulgi na internet skorzystać można dwukrotnie, zatem łącznie dostać można 1520 zł. Ulgę na internet można wpisać w formularzach PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Dotyczy wyłącznie opłat związanych z dostępem do sieci. Nie obejmuje więc sprzętu czy opłaty aktywacyjnej.

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu – informuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Oznacza to, że można odliczyć od dochodu/przychodu pieniądze, które wydaliśmy na rachunki za internet w roku podatkowym. Taką możliwość mamy dwa razy – w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

  • Odliczyć można faktycznie poniesione wydatki, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.
  • Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił.

Ulga internetowa odliczana jest od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np.dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),
  • przychodu –przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

– Jeżeli podatnik korzysta z usługi „pakiet telewizyjno-internetowy”, to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia – zastrzega KAS.

Podobne artykuły