30 November, 2021

HSW dostarcza wojsku sprzęt inżynieryjny

HSW dostarcza wojsku sprzęt inżynieryjny

Jak poinformowała Huta Stalowa Wola S.A., dostarczono kolejną partię uniwersalnych maszyn inżynieryjnych UMI 9.50 i spycharko-ładowarek SŁ-34C na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Zostały one zakupione na mocy kontraktów z ostatnich kilku lat, a same dostawy zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Te pierwsze zostały dostarczone na mocy umowy o wartości 23,2 mln zł brutto z 11 czerwca br. pomiędzy HSW, a 1. Regionalną Bazę Logistyczną z Wałcza. Na jej mocy Wojsko Polskie pozyskało kolejną partię tych maszyn inżynieryjnych. W ramach opcji gwarantowanej dostarczonych miało zostać czternaście egzemplarzy UMI 9.50 (w tym pięć z osprzętem dodatkowym i dziewięć bez). Dodatkowo opcja obejmowała pięć kolejnych pojazdów tego typu z osprzętem dodatkowym i dziewięć osobnych pakietów osprzętu dodatkowego. Obecnie HSW dostarczyło wszystkie 19 egzemplarzy w terminie.

Te drugie z kolei zostały dostarczone na mocy umowy o wartości 53,67 mln brutto z 11 lipca 2019 roku pomiędzy HSW a Inspektoratem Uzbrojenia MON. Na jej mocy Wojsko Polskie pozyskało kolejną partię tych maszyn inżynieryjnych. W ramach opcji gwarantowanej dostarczonych miało zostać 17 SŁ-34C, a w ramach opcji kolejnych 17. Jak dotąd w czerwcu br. przekazano 3 egzemplarze, a obecnie do końca roku ma zostać dostarczonych kolejnych 8.

Dostarczane maszyny są oczekiwane przez pododdziały inżynieryjne różnych rodzajów wojsk, gdyż podnoszą ich możliwości wykonywania zadań wsparcia i zabezpieczenia inżynieryjnego. Przekazywane maszyny wykorzystywane będą do prowadzenie rozbudowy fortyfikacyjnej terenu w ramach szkoleń poligonowych, do prac drogowo-mostowych oraz wykonywania zadań wsparcia inżynieryjnego, również na korzyść innych służb i społeczeństwa w ramach reagowania kryzysowego.

Źródło: Defence24.pl

Podobne artykuły