01 March, 2022

Od 1 marca szczepienia przeciw COVID-19 obowiązkowe dla medyków

Od 1 marca szczepienia przeciw COVID-19 obowiązkowe dla medyków

Od 1 marca szczepienia przeciwko COVID-19 stają się obowiązkowe dla trzech grup medycznych. Resort zdrowia ostrzega, że kary za niepodporządkowanie nakazowi będą surowe. Niezaszczepionym grozi nawet zwolnienie z pracy. Co z pozostałymi grupami zawodowymi, które także miały zostać objęte obowiązkiem szczepień?

Które grupy zostały objęte obowiązkiem szczepień?

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla medyków wszedł w życie 1 marca. Dotyczy on trzech określonych w rozporządzeniu grup, które powinny posiadać pełne zaszczepienie już od dziś. Jak wymienia Ministerstwo Zdrowia obowiązkiem szczepień zostały objęte:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej, lub punkcie aptecznym;
  • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

W Dzienniku Ustaw czytamy, że szczepienie należy wykonać nie później niż do dnia 1 marca 2022 r., “przez zaszczepienie się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki”. Jak wskazuje resort zdrowia, obowiązek szczepień dotyczy także ozdrowieńców.

– Obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – wskazano w rozporządzeniu.

Ministerstwo zastrzega, że obowiązek szczepień nie będzie miał zastosowania do osób, które mają przeciwwskazana do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Kary za brak szczepień

Nie jest tajemnicą, że w Polsce są środowiska medyczne, które nie akceptują obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, mazowiecki wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, zauważa, że w wielu krajach Europy taki obowiązek istnieje od kilku miesięcy, w Polsce nie dość, że pojawił się z opóźnieniem, to jeszcze jest kontestowany.

– Szczepienie kadr medycznych udało się w wielu krajach na całym świecie nie tylko jeśli chodzi o COVID-19, ale tak samo przeciwko grypie. Nie pójdziesz do pracy, jeśli nie będziesz zaszczepiony. W wielu krajach to jest absolutnie normalne i nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast w Polsce zaczęto z tym dyskutować i okazuje się, że nawet jeśli przesłanki medyczne, epidemiologiczne i kliniczne są racjonalne, to nie ma przesłanek regulacyjnych i legislacyjnych – mówi dr Cholewińska-Szymańska.

Temat wzbudza kontrowersje natury prawnej. Pewne grupy twierdzą, że placówki medyczne nie mają podstawy prawnej, by weryfikować szczepienia. Inne podkreślają, że jeżeli zwolnią lub zawieszą niezaszczepionych pracowników, nie będzie komu opiekować się pacjentami.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie i jasno określiło, jakie kary mogą czekać osoby niezaszczepione.

“Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu” – czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto, jak wskazuje MZ:

  • Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19;
  • Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu;
  • Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu.

Działania podejmowane przez pracodawcę w związku z brakiem realizacji przez jego pracowników obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 winny być realizowane w taki sposób, by pozostawały w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników.

Co z pozostałymi grupami zawodowymi?

Prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, podkreśla, że w Polsce odsetek medyków, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19 nie przekracza 20 proc.

– Wśród zawodów medycznych ten odsetek niezaszczepionych jest relatywnie niewielki. Oczywiście tego odsetka nie powinno być w ogóle, ponieważ środowisko medyczne powinno być grupą ludzi oświeconych i wyszczepionych w 100 proc. Szacuje się, że 15-17 proc. medyków nie przyjęło szczepionki przeciwko COVID-19. Z wchodzących dziś w życie przepisów wynika, że osoby te będą ponosić za swoje zachowanie kary. Ministerstwo Zdrowia jasno określiło, kto i kiedy je otrzyma i uważam, że są one zasadne – mówi w rozmowie z WP abcZdrowie prof. Fal.

Na jednej z grudniowych konferencji Ministerstwa Zdrowia władze przekonywały, że od 1 marca obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19 oprócz medyków zostaną objęte także inne grupy zawodowe. W pierwszej kolejności mieli to być nauczyciele oraz służby wojskowe. Zapowiedziano, że obowiązek będzie rozszerzany także na osoby z innych zawodów.

8 lutego z tych słów wycofał się rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, który poinformował, że mundurowi i nauczyciele nie zostaną tym obowiązkiem objęci. Według rzecznika MZ, do 1 marca było za mało czasu, żeby przedstawiciele tych grup zawodowych zdążyli się w pełni zaszczepić. – W przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być w pełni zaszczepiona. Więc, co logiczne, tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie czasu w stosunku do innych grup zawodowych – powiedział.

Zdaniem prof. Andrzeja Fala decyzja o rezygnacji ze szczepień tych grup zawodowych jest błędna. Zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie.

– Szczególnie ważna wydaje się grupa wszystkich służb bezpieczeństwa i mundurowych. Nie zapominajmy o funkcjonariuszach straży granicznej i policji. W tej tragicznej sytuacji na Ukrainie i napływie migrantów myślę, że dla bezpieczeństwa tychże migrantów, ale i dla nas, obywateli, wszystkie służby, które biorą udział w tej mobilizacji, powinny być zaszczepione przeciwko COVID-19. To jest pytanie do decydentów, dlaczego wbrew początkowym deklaracjom, służby mundurowe nie zostały objęte obowiązkiem szczepień? Pamiętajmy, że na wprowadzenie tej decyzji nie jest jeszcze za późno – kończy prof. Fal.

Raport Ministerstwa Zdrowia

We wtorek 1 marca resort zdrowia opublikował nowy raport, z którego wynika, że w ciągu ostatniej doby 12 984 osoby otrzymały pozytywny wynik testów laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2.

Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach: mazowieckim (2023), wielkopolskim (1720), kujawsko-pomorskim (1472).

89 osób zmarło z powodu COVID19, 180 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Podobne artykuły