28 July, 2022

Nowe limity na wydatki reprezentacyjne wojska

Nowe limity na wydatki reprezentacyjne wojska

20 lipca w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję nr 100/MON, która wprowadza zmiany w obszarze wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Nowelizacja dotyczy decyzji wydanej w 2014 roku. Warto podkreślić, że limity wydatków na cele reprezentacyjne i okolicznościowe ustalane są przez ministra zarówno dla osób bezpośrednio podległych w strukturze samego resortu, dyrektorów departamentów, biur i pełnomocników, kluczowych dowódców wojskowych, szefów wojskowych służb specjalnych, dowódców jednostek wojskowych jak i dowódców i wysokiej rangi oficerów pełniących służbę poza granicami państwa i w strukturach międzynarodowych. Limity uszeregowane są z uwzględnieniem zaszeregowania do stopni wojskowych – od generała po oficera młodszego. Niestety resort obrony nie opublikował tekstu jednolitego znowelizowanej decyzji.

Z nowelizacji decyzji możemy natomiast zorientować się jaki jest aktualnie poziom limitów podstawowych i dodatkowych na wybranych stanowiskach. Ogółem modyfikacje m.in. z uwagi na zmianę nazwy stanowiska oraz zmianę limitu dotyczą kilkunastu stanowisk, a w przypadku kolejnych kilkunastu przydzielone zostały nowe limity (zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia, szefa i zastępcy szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, szefów e zamiejscowych ośrodków CWCR).

Limity ujęte w nowelizacji:

 • I Zastępca/Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – 10 000 zł;
 • Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – 26000 zł + limit dodatkowy 10 000;
 • Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – 7 200 zł;
 • Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie – 3 600 zł;
 • Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód – 10 000 zł;
 • Szef Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód – 4 000 zł;
 • Dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG – 5 000 zł;
 • Szef Sztabu Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG – 3 000 zł;
 • Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – 25 000 zł + dodatkowy 20 000 zł;
 • Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – 3 000 zł;
 • Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej – 2 500 zł;
 • Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej – 2 700 zł;
 • Zastępca Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej – 1 600 zł;
 • Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia – 1 600 zł;
 • Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – 8 000 zł;
 • Zastępca Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – 1 600 zł;
 • Szef mazowieckiego ośrodka / ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji – 3 500 zł.
Podobne artykuły