05 May, 2022

Jeśli zostanie ogłoszona mobilizacja nie wszyscy pójdziemy walczyć. Są zwolnienia w administracji i samorządach

Jeśli zostanie ogłoszona mobilizacja nie wszyscy pójdziemy walczyć. Są zwolnienia w administracji i samorządach

Jeśli zostanie ogłoszona mobilizacja m.in. sekretarze i skarbnicy gmin czy powiatów nie zostaną powołani do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów i nie są to jedyne funkcje, które wyłączają z obowiązku czynnej służby wojskowej. Na przykład wicemarszałek województwa jest ze służby zwolniony, a marszałek niekoniecznie.

Rozporządzenie reguluje procedury wyłączenia z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej przez osoby, które zajmują określone stanowiska lub mają kwalifikacje niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa. Ten akt prawny zawiera również procedury wyłączenia na wniosek osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej, która jest niezbędna dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie wymienia sześć typów stanowisk, których zajmowanie zwalnia z obowiązku mobilizacji. I są to:

  •     wicemarszałkowie województw
  •     skarbnicy województw
  •     sekretarze powiatów
  •     skarbnicy powiatów
  •     sekretarze gmin oraz skarbnicy gmin

Natomiast w ramach wojewódzkiej administracji zespolonej chodzi o:

  •     dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich
  •     dyrektorów wydziałów (biur, gabinetów)

Reszta urzędników samorządowych, przynajmniej teoretycznie, może iść do wojska. W przepisach jest bowiem furtka – przełożony może wystąpić o wyłączenie z obowiązku mobilizacji danej osoby, jeżeli jej kwalifikacje są np. niezbędne dla obronności państwa.

Jednak samorządowców zwolnionych z powołania do wojska w czasie mobilizacji i wojny może być więcej. Wyłączenie z urzędu dotyczy radnych, niezależnie od tego, czy są radnymi wojewódzkimi, powiatowymi czy gminnymi. Dodajmy, że rozporządzenie o wyłączeniach zawiera mnóstwo takich stanowisk i funkcji, jak m.in.: rektorzy, policjanci, CBA, służba więzienna, służby celno-skarbowe czy funkcyjni przedstawiciele sądu i prokuratury.

Źródło: Poranny.pl

Podobne artykuły