27 July, 2022

Czy będzie więcej pieniędzy na wynajem?

Czy będzie więcej pieniędzy na wynajem?

Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa zmianę wysokości świadczeń mieszkaniowych wypłacanych żołnierzom zawodowym. Mimo wzrostu cen wynajmu lokali mieszkalnych na cywilnym rynku, kwota tego świadczenia nie zmieniła się od ponad czterech lat i obecnie, w zależności od garnizonu, wynosi od 360 do 900 zł miesięcznie.

Żołnierze zawodowi, jeśli nie korzystają z mieszkania służbowego ani wojskowego internatu, otrzymują od armii (od 2010 roku) świadczenie mieszkaniowe. Pieniądze przeznaczają najczęściej na wynajem lokalu na rynku cywilnym lub spłatę kredytu mieszkaniowego. Obecnie stawka podstawowa świadczenia wynosi 300 złotych. Tę kwotę mnoży się przez określony dla danego garnizonu współczynnik, który wynosi od 1,2 do 3. Oznacza to, że żołnierze otrzymują miesięcznie od 360 zł do 900 zł. Kwoty w takiej wysokości obowiązują od czterech i pół roku, czyli od czasu, gdy po raz ostatni podnoszono stawki.

Żołnierze nie raz apelowali, że wypłacane w niektórych garnizonach świadczenia mieszkaniowe są zbyt niskie w porównaniu z cenami najmu mieszkań. W ubiegłym roku z interpelacją w tej sprawie wystąpili do ministra obrony narodowej posłowie opozycji. W tym czasie Agencja Mienia Wojskowego przeprowadziła analizę kosztów najmu lokali w wojskowych garnizonach. To stała praktyka, w ten sposób AMW sprawdza, czy świadczenie nie odbiega rażąco od średniej ceny najmu, czyli np. nie jest niższe od niego o 30-40%. Z analizy wynikało, że kwota przyznawanego świadczenia mieszkaniowego pokrywa koszty najmu lokalu mieszkalnego co najmniej w 30%. I jak poinformował w odpowiedzi na interpelację wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, „współczynniki świadczenia dla poszczególnych garnizonów zostały oszacowane w taki sposób, aby obliczona na ich podstawie kwota świadczenia pokrywała część kwoty najmu lokalu mieszkalnego, przyjętej do obliczeń w oparciu o średnio rynkowe ceny najmu lokali w danym garnizonie”. Wiceszef MON-u poinformował także wówczas, że ministerstwo nie planuje żadnych prac dotyczących zmiany wysokości kwoty świadczenia mieszkaniowego.

Tak było rok temu. Teraz MON zleciło Agencji Mienia Wojskowego ponowne przeprowadzenie analizy. Przyczyną były m.in. rosnące w całej Polsce koszty najmu lokali mieszkalnych. – W wyniku analizy przygotowaliśmy dwa warianty zmian dotyczących kwot wypłacanego świadczenia. Decyzja o wyborze jednego z nich należy do ministra obrony narodowej, a szczegóły przyjętego rozwiązania znajdą się w odpowiednim rozporządzeniu – zapowiada Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa AMW. Jest więc bardzo prawdopodobne, że stawki świadczenia wzrosną.

W I półroczu 2022 roku świadczenie mieszkaniowe otrzymywało 75 333 żołnierzy, a AMW przeznaczyła na ten cel prawie 305 mln zł. Średnia kwota świadczenia wyniosła 677,18 zł. W analogicznym okresie w 2021 roku świadczenie otrzymywało nieco mniej, bo 72 307 żołnierzy. Na wzrost liczby świadczeniobiorców w tym roku mają wpływ m.in. zmiany wprowadzone Ustawą o obronie ojczyzny. W związku z likwidacją służby kontraktowej, od 23 kwietnia uprawnienia mieszkaniowe wszystkich żołnierzy zawodowych są takie same i mogą oni wybierać między: służbowym mieszkaniem, internatem lub wypłacanym co miesiąc świadczeniem mieszkaniowym. Wcześniej żołnierze kontraktowi w pierwszej kolejności otrzymywali lokal mieszkalny, a dopiero w przypadku jego braku mogli zdecydować się na którąś z dwóch pozostałych form.

Ostatnie zmiany dotyczące wysokości świadczenia zostały wprowadzone w 2017 roku. Wzrosła wówczas kwota najniższego świadczenia, z 300 do 360 zł. Przepisy podwyższyły też współczynnik w 57 ze wszystkich 104 garnizonów.

Podobne artykuły