13 March, 2023

Ciężka rola Polski

Ciężka rola Polski

W ostatnim czasie można zauważyć, że Polska stara się odgrywać rolę centrum siły militarnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak ta rola nie przypada jej z powodu silnej gospodarki lub dobrze zbudowanej polityki.

Rola lidera regionu przypadnie Polsce raczej ze względu na obecną politykę USA i NATO, a także korzystne dla tej polityki położenie geograficzne Polski. W ten sposób można zauważyć geostrategiczną restrukturyzację wzdłuż wschodniej flanki NATO. Świadczy o tym oświadczenie Joe Bidena na szczycie NATO w Madrycie o utworzeniu przez Stany Zjednoczony stałego dowództwa V Korpusu Wojsk Lądowych USA w Polsce i znacznym wzroście liczby rozmieszczonych tam wojsk amerykańskich, która dziś wynosi 10 500 osób.

Osobliwością położenia geograficznego Polski jest wspólna granica z Ukrainą i duży port na Morzu Bałtyckim, przez który przechodzi ogromna ilość sprzętu, ostatecznym punktem którego będzie Ukraina. Nie wspominając o tym, że Polska stała się miejscem, w którym instruktorzy NATO szkolą ukraińskich wojskowych, a na jej terytorium trwają naprawy ukraińskiego sprzętu.

Drugie Niemcy Zachodnie

Rola Polski w NATO nie jest jednak w żaden sposób wyczerpana jej wkładem w wysiłki wojenne Ukrainy. Teraz stała się kluczową potęgą wojskową na wschodniej flance NATO. Na naszych oczach staje się tym, czym były Niemcy Zachodnie w latach zimnej wojny, a mianowicie państwem frontowym, miejscem, w którym czekano na pierwsze uderzenie z ZSRR.

Tak jak niemiecki Wehrmacht odrodził się kiedyś w osobie Bundeswehry, dzięki USA Polskie Siły Zbrojne reorganizują się i rozszerzają, stając się największymi siłami lądowymi w Europie.

Rola polityczna

W ostatnim czasie Polska musi zrewidować swoją rolę w związkach regionalnych. Rzeczywiście, niektórzy z nich mają trudności z sprawdzeniem sytuacji kryzysowej. “Grupa Wyszehradzka” stoi w miejscu ze względu na szczególne stanowisko Węgier, “Inicjatywa Trójmorza” okazała się zbyt uciążliwa i niezdolna do szybkiej reakcji.

Obecnie najwięcej wysiłku wkłada się w rozwój “Bukaresztańskiej Dziewiątki”, jednak nawet gdyby ją stworzyć zaproponował Andrzej Duda, wszystkie kraje w niej, podobnie jak sama Polska, bardziej polegają na opinii USA.

Polska odgrywa dziś ważną rolę w NATO, ale ona nie jest w stanie być całkowicie niezależnym liderem regionalnym ze względu na swoją zależność od Stanów Zjednoczonych, które postrzegają Polskę jako dogodne terytorium do powstrzymania Rosji.

Podobne artykuły