22 December, 2020

1,26 mld zł straty i powody do optymizmu. Odtajnione wyniki Polskiej Grupy Zbrojeniowej

1,26 mld zł straty i powody do optymizmu. Odtajnione wyniki Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W drugiej połowie grudnia 2020 r. przestały być w końcu tajne wyniki finansowe Polskiej Grupy Zbrojeniowej za rok 2019. Sprawozdanie PGZ przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego utknęło tam na kilka miesięcy. Co wynika z opublikowanych danych? Czy jest powód do niepokoju?

  • To był zły rok dla PGZ. Rekordowa strata za rok 2019 – ponad 1,26 mld zł – wynika głównie z obniżenia wyceny funduszu Mars, ale nie tylko.
  • Według PGZ strata nie wiąże się z bieżącą działalnością, ma charakter jednostkowy i jest konsekwencją zdarzeń gospodarczych z roku 2019 r. i z lat poprzednich.
  • Pandemia nie przeszkodziła w terminowej realizacji umów zarówno dotyczących ciężkiego sprzętu, jak i innych elementów uzbrojenia oraz wyposażenia.

Ze sprawozdania opublikowanego przez KRS wynika, że w 2019 roku PGZ osiągnęła ze sprzedaży przychody w wysokości 366,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 13,8 mln zł. Jednak w ostatecznym rozrachunku Grupa poniosła rekordową jak dotąd stratę – w wysokości ponad 1,26 mld zł.

Koszty działalności operacyjnej spółki wyniosły 352,6 mln zł. Działalność ta przyniosła jednak stratę w wysokości 38,3 mln zł. Przyczyną tego były m.in. odpisy na kwotę 43,4 mln zł, dokonane przy aktualizacji wartości zapasów. Największy jednak udział w negatywnym bilansie finansowym PGZ miały koszty finansowe, które wyniosły ponad 1,29 mld zł.

Największe straty spowodowało obniżenie o 559,7 mln zł wyceny certyfikatów związanych z branżą stoczniową i offshore Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Mars.
W bilansie strat znacząco zaważyła też obniżka wartości udziałów i akcji spółek zależnych PGZ o 528,7 mln zł, a także odpisu części udzielonych pożyczek i zobowiązań pozabilansowych w kwocie 201 mln zł. Wszystko to wygenerowało straty netto w wysokości prawie 1,267 mld zł.

Wpływ pandemii na zbrojeniówkę

PGZ podkreśla, że odnotowane straty w zdecydowanej większości nie wiążą się z bieżącą działalnością Grupy i mają charakter jednostkowy, będący konsekwencją zdarzeń gospodarczych z roku 2019 i z lat poprzednich. – Pandemia koronawirusa dotknęła również i nasz obszar. Zamknięcie się świata utrudniło relacje biznesowe oraz ograniczyło w pewnym stopniu realizację zaplanowanych działań inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Mimo to zdecydowaną większość realizowanych projektów kontynuowaliśmy bez przeszkód, a dostawy sprzętu odbywały się zgodnie z przyjętymi harmonogramami – przyznaje w rozmowie z WNP.PL Ilona Kachniarz, dyrektor departamentu komunikacji i marketingu PGZ. Zapewnia, że pandemia nie przeszkodziła w terminowej realizacji umów zarówno dotyczących ciężkiego sprzętu, jak i innych elementów uzbrojenia oraz wyposażenia. Prowadzone są dalsze testy przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego (PSR-A) Pilica, który wszedł już na uzbrojenie wojska.
Podobne artykuły