18 April, 2023

Spadek eksportu z UE do Rosji wpłynął na możliwości inwestycyjne firm. Co czeka Europejski biznes w tym roku?

Spadek eksportu z UE do Rosji wpłynął na możliwości inwestycyjne firm. Co czeka Europejski biznes w tym roku?

Wojna na Ukrainie spowodowała znaczny spadek eksportu z krajów UE do Rosji i Ukrainy, a także wzrost cen energii i surowców, co wpłynęło na zyski firm.

Wsparcie systemowe znacznie pomogło szybko przywrócić wydatki inwestycyjne do poziomu sprzed kryzysu. Jednak ciągłe zaostrzanie polityki pieniężnej i wojna na Ukrainie sprawiły, że firmy są bardziej podatne na wstrząsy, co prawdopodobnie osłabi ich działalność inwestycyjną. Dlatego wyraźnym celem polityki gospodarczej Europy powinna być odpowiednia transformacja jej gospodarki.

Ożywienie inwestycji korporacyjnych rozpoczęło się w połowie 2021 r.; kryzys energetyczny zastał ich w pełnym rozkwicie. Podczas pandemii inwestycje korporacyjne gwałtownie zwolniły – spadły wówczas do poziomu 13 proc. niższy niż przed kryzysem, tj. w stopniu porównywalnym z reakcją na światowy kryzys finansowy. Później inwestycje te zaczęły nabierać tempa.

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę trwałość ożywienia gospodarczego nie była oczywista; zaobserwowano już wyraźne zróżnicowanie trendów w sektorach i firmach. Wraz z inwazją dodano nowe zagrożenia, a prognozy gospodarcze zostały skorygowane w dół.

Działalność inwestycyjna firm stoi dziś w obliczu wielkich przeplatających się kontrowersji. Do głównych należą gwałtowny wzrost kosztów kredytów i komplikacje związane z wojną na Ukrainie, takie jak szok cen energii, Ogromna niepewność i zakłócenia w handlu.

W połowie 2022 r.wartość kredytów korporacyjnych zaczęła gwałtownie rosnąć z powodu zaostrzenia polityki pieniężnej i wyższych rentowności obligacji. Wzrosła również premia za ryzyko, co prawdopodobnie wpłynie na te firmy, których zadłużenie wzrosło w czasie pandemii. Po latach niskich stóp procentowych i łatwo dostępnej płynności nie wiadomo, w jakim stopniu firmy będą w stanie poradzić sobie z wyższymi kosztami pożyczek.

Badanie EIB Investment Survey (MEIBES) przedstawia ponury obraz finansowania inwestycji korporacyjnych, zwłaszcza finansowania zewnętrznego.

Podobne artykuły