15 February, 2022

Siły zbrojne Finlandii podnoszą poziom zagrożenia bezpieczeństwa

Siły zbrojne Finlandii podnoszą poziom zagrożenia bezpieczeństwa

Fińska armia ogłosiła we wtorek drugi stopień alarmowy w czterostopniowej skali bezpieczeństwa wewnętrznego. Nie ma to związku z bezpośrednim zagrożeniem dla kraju, ale nie są to też ćwiczenia – wynika z komunikatu sił zbrojnych.

Oficjalny komunikat sił zbrojnych jest zdawkowy. Wskazano w nim jedynie, że ustanawianie poziomów alarmowych jest “częścią normalnego działania”, a ich celem jest ochrona funkcjonowania personelu i zabezpieczenie zdolności armii do wypełniania zadań w każdej sytuacji.

“Sytuacja w najbliższym sąsiedztwie Finlandii jest stabilna, a Finlandia nie jest bezpośrednio zagrożona militarnie” – poinformował Fińską Agencję Prasową STT, pułkownik Torsti Astren, rzecznik sił zbrojnych – który, jak podkreślono w depeszy – nie odpowiedział na pytanie, czy działanie ma związek z kryzysem ukraińskim.

Według Astrena podwyższenie stopnia alarmowego, które w przeszłości miało miejsce parę razy (np. w związku z ćwiczeniami wojskowymi czy epidemią koronawirusa), nie ma związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa personelu, manewrami ani też z podniesieniem bojowej gotowości wojska, co jest regulowane innymi procedurami.

Jednocześnie w ostatnich dniach poziom zagrożenia, a także gotowości został podniesiony w jednostkach policji, z uwagi na – jak przekazała krajowa służba kontrwywiadu SUPO – podwyższone ryzyko potencjalnego ataku skierowanego wobec funkcjonariuszy czy posterunków policji.

Według lokalnych mediów, powołujących się na źródła policyjne, szczególne środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w związku z zagrożeniem użycia materiałów wybuchowych czy broni maszynowej wobec policji. Przed jednostkami policji, przynajmniej w regionie Helsinek oraz większych miastach, ustawione zostały pojazdy opancerzone. Funkcjonariusze otrzymali też polecenie noszenia środków ochrony osobistej, w tym kamizelek kuloodpornych. Policjanci mają też obecnie np. unikać prowadzenia patroli w mundurach.

Podobne artykuły