30 April, 2021

Polacy na Litwie protestują przeciwko zmianom w oświacie w tym kraju

Polacy na Litwie protestują przeciwko zmianom w oświacie w tym kraju

Polacy na Litwie protestują przeciwko proponowanym zmianom w oświacie w tym kraju. Pismo w tej sprawie wystosowało do litewskich władz m.in. Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego – informuje Radio Maryja.

 

Litewski resort edukacji chce m.in. wykreślenia języka ojczystego z listy przedmiotów obowiązkowych w ostatnich 2 klasach w szkołach mniejszości narodowych. Ma on być w tych szkołach do wyboru w grupie języków obcych.

 

Zmianom sprzeciwia się im m.in. Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego. Jego prezes Renata Cytacka podkreśliła, że są one skandaliczne.

 

Ministerstwo proponuje zepchnąć język polski tylko do wyboru. Konkurując z przedmiotami, które będą na egzaminie wiadomo, że przedmiot ten spada, czyli jest to ukryty manewr. Kto o zdrowych zmysłach weźmie przedmiot, który nie jest na egzaminie i pominie przedmioty egzaminacyjne? Jest to dla nas niedopuszczalne. Na akceptację propozycji otrzymaliśmy dwa tygodnie. 19 kwietnia ukazała się informacja na stronie internetowej ministerstwa. Mamy podać swoją decyzję do 3 maja. Szerokich konsultacji nie mieliśmy, jednak nikt nie zgłosił, że taki proceder jest omawiany – wskazała Renata Cytacka.

 

Wyraziła ona ubolewanie, że zmiany wpłynęły tuż przed polsko-litewskimi obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Renata Cytacka podkreśliła także, że plany władz są sprzeczne m.in. z deklaracjami szefów resortów oświaty Polski i Litwy.

 

Sprzeciw dla proponowanych zmian wystosowało też do władz litewskich m.in. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie ,,Macierz Szkolna”.

 

Podobne artykuły