07 September, 2021

Komisja Europejska zwróciła się o nałożenie kar finansowych na Polskę

Komisja Europejska zwróciła się o nałożenie kar finansowych na Polskę

Komisja Europejska poinformowała również, że rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia unijnego prawa. Spór dotyczy niewykonania przez Polskę wyroku TSUE w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. “Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, by znaleźć wyjście z tego kryzysu” – stwierdziła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova.

 

“Wnosimy o kary pieniężne za nieprzestrzeganie środków tymczasowych i zwracamy się o pełne wykonanie wyroku z 15 lipca. Moim obowiązkiem jako komisarza ds. sprawiedliwości jest zapewnienie niezawisłości sędziów europejskich” – napisał Didier Reynders.

 

https://twitter.com/dreynders/status/1435176112590659587?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1435176112590659587%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2Fsw7FhEL4Y%2F

“Rozpoczęliśmy wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym” – potwierdziła Komisja Europejska

 

“Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE muszą być przestrzegane w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu – napisała z kolei na Twitterze wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova.

 

https://twitter.com/VeraJourova/status/1435177874080862211?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1435177957899882496%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FVBByTUzv6%2F

Przypomnijmy, że 15 lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii.

 

TSUE jednoznacznie o Izbie Dyscyplinarnej SN

 

“Z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej” – ogłosił Trybunał.

 

TSUE w uzasadnieniu zwrócił uwagę, że “proces powoływania sędziów Sądów Najwyższego, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu (KRS), którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości”.

 

Trybunał zauważył również, że Izba Dyscyplinarna ma składać się wyłącznie z nowych sędziów, którzy wcześniej nie zasiadali w SN. “Sędziom tym przysługuje bardzo wysokie wynagrodzenie i szczególnie wysoki stopień autonomii organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej w porównaniu z warunkami w pozostałych izbach sądowych tego sądu” – napisano w uzasadnieniu czwartkowej decyzji.

 

Trybunał Konstytucyjny w sprawie środków tymczasowych TSUE

 

Trybunał Konstytucyjny zdecydował w środę, że stosowanie nakładanych przez TSUE środków tymczasowych w sprawach dotyczących sądownictwa, jest niezgodne z polską konstytucją. Oznacza to, że Polska nie musi stosować się do zabezpieczeń unijnego sądu, a co za tym idzie, nie obowiązuje środek zabezpieczający w postaci zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. A takie właśnie postanowienie wydał w środęTSUE — jego wiceprezes zdecydowała o natychmiastowym i całkowitym zamrożeniu działania Izby Dyscyplinarnej.

 

Źródło: Onet

Podobne artykuły