18 August, 2022

Jan Szwedo pełni obowiązki prezesa Huty Stalowa Wola do wyboru nowego

Jan Szwedo pełni obowiązki prezesa Huty Stalowa Wola do wyboru nowego

Jan Szwedo został pełniącym obowiązki prezesa zarządu Huty Stalowa Wola zaraz po tym, jak z prezesowania zrezygnował Bartłomiej Zając.

Nagła rezygnacja prezesa

Bartłomiej Zając kierował spółką od 22 maja 2020 roku. Pod koniec lipca zrezygnował nagle z kierowania. Powodem było prawdopodobnie podpisanie kontraktów z Koreą Południowa na dostawy i licencję na armatohaubice, które podobne już produkuje HSW. Zając nie był wtajemniczony w tę operację, została podjęcia za jego plecami, bez zasięgania jego opinii.

Pełniący obowiązki prezesa Jan Szwedo ma 43 lata i jest magistrem inżynierem, absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej imienia Ignacego Łukasiewicza, a także Studium Pedagogicznego na Politechnice Rzeszowskiej i studiów podyplomowych z Audytu i certyfikacji energetycznej budynków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył również Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oraz Polsko- Amerykańską Szkołę Biznesu– Program Executive Master of Business Administration.

Od dwudziestu pięciu lat z hutą

Jan Szwedo z Hutą Stalowa Wola związany jest od 2007 roku najpierw jako konstruktor, a następnie Zastępca Szefa Biura Konstrukcyjnego. Jako inżynier był odpowiedzialny za realizację i wprowadzenie na uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej projektów takicj jak 120 mm samobieżnego moździerza Rak 155 mm i samobieżnej haubicy Krab. Jako manager, aktywnie uczestniczył w reorganizacji Wydziału Produkcji i Montażu. Współuczestniczył w budowie potencjału technologiczno-rozwojowego Spółki. W lutym 2019 roku Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała go na Członka Zarządu, Dyrektora Operacyjnego na okres wspólnej X kadencji Zarządu.

Rada Nadzorcza HSW ogłosiła już konkurs na prezesa zarządu. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane do 26 sierpnia. Kandydaci na stanowisko prezesa powinni posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadać doświadczenie wynikające ze specyfiki stanowiska, o które się ubiega.

Podobne artykuły