21 September, 2022

Czy Niemcy muszą płacić reparacje Polsce?

Czy Niemcy muszą płacić reparacje Polsce?

Na pamiątkę rocznicy inwazji Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej 1 września prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński oświadczył, że władze RP postanowiły ponownie zażądać od Niemiec reparacji wojennych za zniszczenia i ofiary, jakich Polska doznała w czasie II wojny światowej.

W odpowiedzi na oświadczenie Kaczyńskiego Niemieckie MSZ poinformowało, że nie będą wypłacane żadne reparacje Polsce. Ponadto oni zauważyli, że Polska zrzekła się reparacji już w 1953 r., kiedy zgodziła się na podpisanie umowy między ZSRR a NRD, na mocy którego od 1 stycznia 1954 r. z NRD zaprzestano wszelkich wpływów jako reparacji.

Co jednak ciekawe, umowa ta została podpisana między ZSRR a NRD i uzgodniona z Polska Rzeczpospolita Ludowa. Jak wiadomo, państwa te przestały istnieć pod koniec XX wieku. A głównym problemem jest to, że NRD nie ma następcy prawnego, ponieważ weszła w skład istniejącej wówczas RFN, co oznacza, że umowa nie obejmuje już zainteresowanych stron. Warto też wziąć pod uwagę, że PRL zgodziła się na tę umowę pod naciskiem ZSRR, bo w tym czasie należała do bloku socjalistycznego kierowanego przez Związek Radziecki.

Ziemie Wschodnie

Wśród ludności niemieckiej słychać słowa, że Polska może otrzymać reparacje tylko w zamian za wschodnie ziemie Niemiec, które RP otrzymała po II wojnie światowej. Warto jednak zauważyć, że traktat o ostatecznym uregulowaniu w odniesieniu do Niemiec mówi o całkowitym braku roszczeń terytorialnych oraz o tym, że granice państwa będą obejmować tylko Terytoria RFN i NRD. Tym samym stwierdzenia tego rodzaju nie są uzasadnione i bezpodstawne.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe i przepisy prawa międzynarodowego, Niemcy muszą wypłacać reparacje Polsce. A fakt, że odnoszą się do dokumentu z 1953 roku, który nie jest z nimi związany, pokazuje ich z nie najlepszej strony. I tutaj warto jeszcze zauważyć, że Niemcy muszą zapłacić reparacje nie tylko Polsce, ale wszystkim krajom dotkniętym nazistowskim reżimem.

Podobne artykuły