03 May, 2024

Biskupi zaniepokojeni działaniami MEN. Wystosowali apel do rządzących

Biskupi zaniepokojeni działaniami MEN. Wystosowali apel do rządzących

Biskupi zaniepokojeni działaniami MEN. Wystosowali apel do rządzących

Spotkanie Rady Stałej KEP Źródło:X / KEP Biskupi wyrazili niepokój planami zmian w lekcjach religii. Apelują, by wprowadzać je na drodze dialogu z Kościołem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian dotyczący warunków i sposobu prowadzenia nauki religii. Zgodnie z nimi, ocena roczna lub końcowa z religii i etyki nie będzie wliczana do średniej na świadectwie szkolnym. Ponadto nowelizacja ma umożliwić organizowanie lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Maksymalna liczba uczniów ma być ograniczona do 30. Przewiduje się, że nowe regulacje wejdą w życie już od 1 września tego roku.

Barbara Nowacka z końcem lutego tłumaczyła, że zdaniem kierowanego przez nią resortu, świadectwa mają porównywalne. Podkreśliła, że niektórzy uczniowie mogą brać udział w lekcjach religii i etyki, podczas gdy inni – ze względu na własne potrzeby lub możliwości oferowane przez szkołę – uczestniczą wyłącznie w jednych zajęciach lub nie są zapisani na żadne z nich. – Przedmioty, które są nieobowiązkowe, na samą logikę nie powinny być wliczane do średniej – przekonywał.

MEN planuje zmiany w lekcjach religii

2 maja 2024 r., w wigilię uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy, zebrała się na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie było poświęcone bieżącym problemom Kościoła w Polsce.

W komunikacie opublikowanym po zakończeniu obrad wskazano, że jednym z tematów były zagadnienia związane z zasadami prowadzenia lekcji religii w szkołach publicznych. Biskupi wyrazili zaniepokojenie wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w ich organizacji. „Apelują, by wszelkich zmian w tym zakresie dokonywać na drodze dialogu, w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi, i zgodnie z obowiązującym prawem. Ufają, że rozmowy przedstawicieli Kościołów z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyniosą dobre rozwiązania” – czytamy.

Podobne artykuły