25 March, 2022

Azerbejdżan wznowił ofensywę w Górskim Karabachu

Azerbejdżan wznowił ofensywę w Górskim Karabachu

Wojska azerbejdżańskie przeszły do ofensywy w Górskim Karabachu – podała Nexta. Jest to region będący przedmiotem sporu między Armenią i Azerbejdżanem. We wrześniu 2020 roku wybuchły walki o kontrolę nad tym terytorium, które 8 listopada 2020 roku zakończył rozejm na warunkach zwycięskiej strony azerskiej.

Według wstępnych doniesień Azerbejdżan zdecydował się na eskalację, ponieważ rosyjskie “siły pokojowe”, które wkroczyły na sporne terytoria w 2020 roku, zostały wysłane na wojnę w Ukrainie.

Sytuacja w regionie jest skomplikowana. Chociaż Armenia jest wspierana przez Rosję i uzyskała od niej gwarancje bezpieczeństwa, Moskwa stara się odgrywać rolę mediatora, a jej wojska pełnią rolę “sił pokojowych”. Dlatego Ormianie musieli w 2020 roku sami walczyć z Azerami.

“Rosja nie udzieliła Armenii militarnego wsparcia w GK (w 2020 roku – red.), ponieważ uniemożliwiałoby jej to dalsze pośredniczenie w konflikcie. Oficjalnie swoje niezaangażowanie w GK Rosja motywowała faktem, że zarówno dwustronne gwarancje bezpieczeństwa, jak i wielostronne w ramach OUBZ, łączące oba państwa, ograniczają się do terytorium Armenii (z wyłączeniem GK)” – podsumował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Podobne artykuły