23 April, 2024

Rząd walczy z przepełnionymi więzieniami. 20 tys. więźniów zostanie wypuszczonych na wolność?

Rząd walczy z przepełnionymi więzieniami. 20 tys. więźniów zostanie wypuszczonych na wolność?

Rząd walczy z przepełnionymi więzieniami. 20 tys. więźniów zostanie wypuszczonych na wolność?

Maria Ejchart Źródło:www.gov.pl/web/sprawiedliwosc Maria Ejchart wyjaśniała w interpelacji złożonej przez Sebastiana Kaletę i Dariusza Mateckiego swoje słowa o tym, że dyrektorzy powinni częściej składać wnioski o wcześniejsze zwolnienie osadzonych, a celem wiceminister sprawiedliwości na kadencję jest „zmniejszenie liczby więźniów o 20 tys.”.

Wiceminister sprawiedliwości w połowie marca zwróciła uwagę na przepełnienie polskich więzień. Maria Ejchart zapowiedziała też reformę, zgodnie z którą dojdzie do rozszerzenia stosowania dozoru elektronicznego. Dodała, że z miejsca można wykorzystać to rozwiązanie dla czterech tys. osób. Wiceminister sprawiedliwości zachęciła także dyrektorów do składania wniosków o przedterminowe zwolnienie. Ejchart przyznała, że „jej celem na kadencję jest zmniejszenie liczby więźniów o 20 tys”..

W związku z wypowiedziami wiceminister Sebastian Kaleta i Dariusz Matecki wysłali interpelację do Adama Bodnara. Posłowie Zjednoczonej Prawicy ocenili wypowiedź Ejchart jako „niepokojącą”. Poprosili ministra sprawiedliwości o wskazanie, „czy w celu zrealizowania wskazanego zamierzenia wydano przedstawicielom Służby Więziennej jakiekolwiek polecenia”.

Interpelacja Sebastiana Kalety i Dariusza Mateckiego

Kaleta i Matecki chcieli się również dowiedzieć, czy „resort w jakikolwiek inny sposób naciska na Służbę Więzienną do realizacji ogłoszonego przez panią minister celu zwolnienia 20 tysięcy więźniów?”, „czy wskazane działania są formą docenienia społeczności więźniów, która konsekwentnie wspiera Koalicję Obywatelską?” oraz Ejchart „ogłosiła swoje zamiary na polecenie Bodnara, czy była to jej własna inicjatywa?”.

Politykom odpowiedziała sama wiceminister. Tłumaczyła, że resort zapowiedział jej słowami stworzenie „warunków do prowadzenia racjonalnej i odpowiedzialnej polityki karnej, przy pomocy prawnie dostępnych narzędzi”. Ejchart zwróciła uwagę, że Polska ma jeden z najwyższych wskaźników osób pozbawionych wolności na 100 tys. mieszkańców. Dodała, że dzieje się to pomimo „stosunkowo niskiego poziomu przestępczości w naszym kraju”.

Maria Ejchart o wydłużeniu średniego wymiaru kary

Wiceminister sprawiedliwości tłumaczyła, że za czasów rządów PiS udział bezwzględnej kary pozbawienia wolności w strukturze orzekanych kar zwiększył się z poziomu 13,4 proc. do ponad 22 proc. Jednocześnie sukcesywnie wydłużał się średni wymiar kary wykonywanej w warunkach zakładu karnego lub aresztu śledczego, a liczba wykonywanych tymczasowych aresztowań wzrosła w tym czasie z poziomu 4 329 do 8 773.

Ejchart podkreśliła, że chodzi o zmniejszenie populacji więziennej „bez uszczerbku dla bezpieczeństwa publicznego”. Wiceminister sprawiedliwości wyjaśniała, że „warunkowe przedterminowe zwolnienie ma znaczenie szczególne, ponieważ znane jest większości nowoczesnych i racjonalnych systemów penitencjarnych”.

Wiceminister sprawiedliwości o przedterminowym zwolnieniu

Ejchart kontynuowała, że „jego stosowanie jest ściśle powiązane z realizacją celów kary i wynika z przekonania, że pozostawanie w zakładzie karnym skazanych zresocjalizowanych lub wobec których dalsze oddziaływanie resocjalizujące może odbywać się poza murami więzienia, naruszałoby zasady humanitaryzmu”.

Wiceminister sprawiedliwości wyjaśniała, że to dyrektorzy więzień wiedzą jak wygląda proces resocjalizacji osadzonych. Na koniec podkreślono, że „polityka penitencjarna winna opierać się na efektywnym programie resocjalizacji osób skazanych, który zmierzać będzie do zmniejszenia powrotności do przestępstwa, a tym samym liczby osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych”.

Podobne artykuły