08 September, 2021

Wojska Obrony Terytorialnej ciężarem dla firm. Muszą dać wolne, nie dostają nic w zamian

Wojska Obrony Terytorialnej ciężarem dla firm. Muszą dać wolne, nie dostają nic w zamian

Pracodawcy mają problem z odzyskiwaniem pieniędzy za żołnierzy-pracowników działających w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Muszą im wypłacać pensje nawet w czasie absencji, którym nie mogą się sprzeciwić. Na pieniądze od wojska nie mogą się za to doczekać latami.

 

1. Blisko 17 tys. z ponad 26 tys. wszystkich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest także normalnymi pracownikami

2. Pracodawcy muszą godzić się na ich absencje związane ze służbą oraz wypłacać za ten czas pensje

3. Na zwrot kosztów muszą jednak czekać latami, bo wojsko odmawia wypłat, dopóki żołnierz jest w służbie czynnej

 

Na problem pracodawców z Wojskami Obrony Terytorialnej zwraca uwagę portal prawo.pl. W teorii firmom przysługują rekompensaty za pracownika-żołnierza. W praktyce jednak przepisy są skomplikowane i zmuszają przedsiębiorców do nawet wieloletniego czekania.

 

Jak wskazuje portal, o rekompensatę można ubiegać się dopiero po zakończeniu służby czynnej żołnierza-pracownika. Może ona jednak trwać od roku do sześciu lat i może być przedłużana na kolejne okresy.

 

Ponadto, zgodnie z prawem, w czasie terytorialnej służby wojskowej (TSW) pracodawca nie może zwolnić z pracy pracownika-żołnierza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ma podstawę, by rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Mało tego, jak czytamy w prawo.pl, każdy pracownik powołany do TSW otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 

Usprawiedliwione zwolnienie i wynagrodzenie przysługuje żołnierzowi także za czas szkoleń i kursów.

 

Jak zwraca uwagę prawo.pl, pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków z tytułu m.in. zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo terytorialsa lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, który jest u niego zatrudniony. Świadczenie pieniężne dla pracodawcy nie obejmuje jednak wynagrodzenia wypłacanego zastępującemu pracownikowi.

 

W WOT służy blisko 17 tys. pracowników. O zmiany w przepisach apelują pracodawcy i eksperci prawa pracy.

 

Źródło: businessinsider.com

 

Podobne artykuły