01 November, 2021

Uchodźcy. Nacjonaliści tworzą “Patrole Narodowe” do wyłapywania przekraczających granicę polsko-białoruską

Uchodźcy. Nacjonaliści tworzą "Patrole Narodowe" do wyłapywania przekraczających granicę polsko-białoruską

Uchodźcy. W portalach społecznościowych skrajni nacjonaliści z Białegostoku zapowiadają tworzenie – jak to określają – “Patroli Narodowych” w okolicach granicy polsko-białoruskiej. Jak twierdzą, patrole mają działać na terenach nieobjętych stanem wyjątkowym. Cel: wyłapywanie osób, które przekraczają granicę nielegalnie.

W sprawie tworzenia „Patroli Narodowych” wpisy w portalach społecznościowych zamieściła organizacja Niklot Białystok, która prezentuje siebie jako Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury, „współczesną formę ruchu zadrużnego”, który „kontynuuje i stara się rozwijać dorobek intelektualny środowiska »Zadrugi«, kierowanego przez Jana Stachniuka »Stoigniewa« (1905-1963)”.

Nacjonalistyczne idee

Zadruga to nacjonalistyczne stowarzyszenie powstałe w 2006 r., oskarżane o nawiązywanie do nazizmu (używa wariantu słowiańskiej swastyki). Akcentuje separatyzm rasowy. Jej przedstawicielom zarzucano wygłaszanie szowinistycznych haseł oraz wykorzystywanie swastyki jako symbolu neonazistowskiego i pod kątem propagowania treści faszystowskich oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Zadruga czasem współpracuje z Obozem Narodowo-Radykalnym i innymi organizacjami skrajnie narodowo-katolickimi. Zdaniem liderów Zadrugi nacjonalizm jest odwołaniem się do katolickiego dziedzictwa w historii Polski. Jej członkowie podkreślają, że stowarzyszenie nie propaguje dyskryminacji innych ras, lecz jedynie miłość do własnej rasy.

Stowarzyszenie Niklot głosi idee nacjonalistyczne, pojmując nacjonalizm jako najwyższą możliwą formę zorganizowania się społeczeństwa. Nawiązuje także do neopogaństwa.

„Naszym celem jest zachowanie i rozwój etnicznej, słowiańskiej tożsamości i kulturowej odrębności Polski. Zamierzamy także pomagać w odbudowie tożsamości innych słowiańskich państw i narodów. Aby to osiągnąć zamierzamy zacieśniać więzi ze wszystkimi państwami i organizacjami słowiańskimi. Zamierzamy także czynnie kreować wzorce kulturowe oparte na rodzimej tradycji. Przeciwstawiamy się negatywnemu wpływowi Unii Europejskiej i globalizacji na nasz kraj i krąg cywilizacyjny. Tradycja w nazwie stowarzyszenia ma symbolizować ciągłość indoeuropejskiego i słowiańskiego dziedzictwa, w oparciu o które pragniemy budować nową cywilizację. Kultura stanowi wytwór określonego etnosu, jego wielowiekowy dorobek, do którego, będąc Polakami, także i my pragniemy coś wnieść. W naszym przekonaniu wszelkie działania noszące znamiona rewolucji politycznej i społecznej muszą być poprzedzone sięgającą w głąb ludzkich dusz rewolucją kulturową. Stąd poczesne miejsce kultury w decydującej bitwie o nasze przetrwanie i rozwój”.

Patrole w przygranicznych okolicach

W zapowiedzi Niklot Białystok o utworzeniu przygranicznych patroli czytamy: „Nie będziemy dłużej biernie przyglądać się jak kolejna fala imigrantów przez ułomne prawo oraz liberalnych, lewicowych aktywistów zalewa naszą ojczyznę. Nasi przodkowie krwią własną oraz wroga uświęcali naszą ziemię i granicę, dziś my jako Polacy, nacjonaliści czujemy się w obowiązku by ich strzec. Wezwani na pomoc przez społeczeństwo Podlasia wraz z Narodowy Białystok – AN [Autonomiczni Nacjonaliści – red]. formujemy Patrole Narodowe w okolicach przygranicznych nie objętych stanem wyjątkowym”.

Niklot Białystok wzywa do włączenia się w akcję inne nacjonalistyczne organizacje. Wymienia: Autonomicznych Nacjonalistów z Suwałk, Narodową Hajnówkę, Na Podlasiu Tylko Jaga, Podlaski Krajobraz Narodowy 1934 oraz „każdego Polaka czującego się w obowiązku”.

Dodano: „Chcesz działać w Patrolach Narodowych? Napisz do nas! Pierwszy patrol już niebawem, czekamy na Ciebie!!! Sława Polsce!”. Do wpisu dołączono zdjęcie kolumny wojowników gotowych do ataku, z tarczami i włóczniami i podpisem: „Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Naszym obowiązkiem jest obrona jej granic!”. U góry widnieje: „Stop imigracji”.

Źródło: wyborcza.pl

Podobne artykuły