13 April, 2022

Toruński samorząd mocniej zaangażuje się w pomoc dla Ukrainy. Powstały specjalne uchwały

Toruński samorząd mocniej zaangażuje się w pomoc dla Ukrainy. Powstały specjalne uchwały

Wsparcia dla uchodźców z Ukrainy oraz dla miasta partnerskiego Łucka dotyczą prezydenckie projekty uchwał, które pojawią się na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia. 41. sesja odbędzie się w czwartek, 14 kwietnia 2022 r.

Pierwsza z uchwał – w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez gminę i miasto Toruń na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotyczy form pomocy, jakie samorząd może świadczyć osobom przybyłym z Ukrainy. To m.in. wsparcie żywnościowe, pomoc rzeczowa, tłumaczenia w celu prawidłowej realizacji usług publicznych, dostęp do informacji o możliwościach uzyskania pomocy, wsparcie w procesie adaptacji, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Projekt uchwały zakłada świadczenie takiego wsparcia do 31 grudnia 2022 r. Na ten cel w budżecie miasta wygospodarowano 1 006 000 zł.

Drugi projekt uchwały dotyczy pomocy Łuckowi, który od 2008 r. jest ukraińskim miastem partnerskim Torunia. Pomoc może zostać udzielona w formie rzeczowej i osobowej, w szczególności poprzez organizację zbiórek oraz zakup i transport produktów, na które przedstawiciele Łucka zgłaszają zapotrzebowanie. Projekt uchwały wskazuje także limit środków z budżetu miasta na ten cel do kwoty 200 tys. zł. Połowa tej kwoty to środki samorządu, a połowa pochodzi z darowizn, jakie wpłynęły na konto gminy w celu pomocy Ukrainie. W tej darowiźnie ok. 97 tys. zł stanowią środki otrzymane od Getyngi, która jest naszym miastem partnerskim.

Getynga przekazała Toruniowi łącznie 35 tys. euro na konto darowizn z zaznaczeniem, że 20 tys. euro ma zostać przekazane właśnie na pomoc dla Łucka – wyjaśnia Aneta Pietrzak, skarbnik miasta.

Do 4 kwietnia 2022 r. z tego limitu wykorzystano 62 049,48 zł. Przeznaczono je na zakup m.in. karimat, śpiworów, noszy, latarek, apteczek z wyposażeniem. Zakupione przedmioty stanowiły uzupełnienie zrealizowanych dotąd trzech transportów z pomocą dla Łucka.

Zmiany w budżecie miasta

Kwestia pomocy uchodźcom z Ukrainy znalazła się także w projekcie uchwały budżetowej – jest to wprowadzenie środków na ten cel w wysokości 8 956 000 zł. W tej kwocie 179 000 zł to środki z darowizn oraz środki z funduszu pomocy, które samorząd będzie otrzymywać za pośrednictwem wojewody.

– Jest to wsparcie ze środków budżetu państwa służące utrzymaniu uchodźców w ciągu trzech miesięcy w Toruniu – mówi prezydent Michał Zaleski.

Zostaną one przeznaczone także na wypłatę świadczeń 40 zł dla osób i podmiotów, które przyjmują uchodźców pod swój dach, wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla każdego uchodźcy oraz na świadczenia rodzinne. Te środki zostaną także przeznaczone na usługi fotograficzne konieczne przy nadawaniu numerów PESEL.

 

Źródło: http://torun.wyborcza.pl

Podobne artykuły