17 April, 2024

Światowa Rada Kościołów odcina się od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Na co czeka Watykan?

Światowa Rada Kościołów odcina się od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Na co czeka Watykan?

Oświadczenie Pillaya jasno (choć oczywiście dość dyplomatycznym językiem) wyraża, że poglądy Cyryla i większej części Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej są nie do pogodzenia z tradycyjnie rozumianym chrześcijaństwem.

„Światowa Rada Kościołów nie jest w stanie uzgodnić stwierdzenia, że ‘specjalna operacja wojskowa [w Ukrainie – red.] jest świętą wojną’ z tym, co usłyszeliśmy bezpośrednio od samego patriarchy Cyryla, ani z odpowiednimi oświadczeniami politycznymi organów zarządzających ŚRK, ani z biblijnym wezwaniem chrześcijan, aby byli rozjemcami w środku konfliktu” – napisał sekretarz generalny tej organizacji.

Podobne artykuły