30 March, 2022

Problem z wymianą hrywien. Impas w Unii Europejskiej uderza w uchodźców z Ukrainy

Problem z wymianą hrywien. Impas w Unii Europejskiej uderza w uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy mają problem z wymianą hrywien na na euro lub inne waluty obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. W Unii wciąż nie ma porozumienia w sprawie utworzenia mechanizmu, który pozwoliłby Ukraińcom na wymianę oszczędności.

Jak informuje „Politico” kraje członkowskie Unii Europejskiej i Komisja Europejska nie mogą porozumieć się w sprawie tego, kto powinien zapewnić gwarancje dla prowadzonego przez Europejski Bank Centralny programu wymiany gotówki ukraińskich uchodźców na waluty lokalne.

Problem w wymianą hrywien. Impas w Unii Europejskiej

Unijni przywódcy dyskutują na temat wymiany ukraińskich hrywien na euro lub inne waluty obowiązujące w państwach Unii Europejskiej od początku marca, ale jak donosi „Politico”, na razie nie znaleziono rozwiązania problemu. Kwestia sporna dotyczy tego, że Narodowy Bank Ukrainy nie jest w stanie zapewnić zabezpieczenia, które pokryłoby potencjalne straty. Europejski Bank Centralny przedstawił na razie Komisji dwie propozycje. Jedna z opcji, którą EBC preferuje, zakłada, że kraje UE dałyby mu mandat do współpracy z bankami centralnymi krajów Unii w zakresie przewalutowania hrywny. Jak wskazuje „Politico”, wiązałoby się to z tym, że UE musiałaby zapewnić zabezpieczenie wymiany walut na pokrycie ewentualnych strat. Jak podkreśla portal, program ten mógłby zostać rozszerzony na kraje spoza strefy euro, które obecnie przyjmują większość ukraińskich uchodźców, czyli Polskę, Rumunię, Węgry.

Druga opcja miałaby polegać na tym, że Narodowy Bank Ukrainy udzieliłby EBC mandatu na innej podstawie prawnej. Ten wariant też wymagałby, aby UE działała jako gwarant. Jeden z urzędników przekazał, że według szacunków zabezpieczenie wynosi około 300-400 milionów euro. Mogłaby go udzielić w ramach budżetu UE. Ta opcja ma szerokie poparcie krajów UE i EBC, ale Komisja się sprzeciwia, argumentując, że budżet UE jest już napięty. Alternatywnie kraje UE mogłyby zapewnić zabezpieczenie z własnych budżetów, ale to z kolei może trwać tygodniami, a nawet miesiącami, bo wymagałoby zgody parlamentów w wielu krajach członkowskich. „Zidentyfikowaliśmy potrzeby, ale nie mamy rozwiązania” – skomentował w rozmowie z „Politico” jeden z unijnych dyplomatów.

Sprawa ta zostanie prawdopodobnie omówiona na spotkaniu ministrów finansów Unii w przyszłym tygodniu w Luksemburgu.

Wymiana waluty w Polsce

Z kolei Narodowy Bank Polski poinformował w komunikacie, że podpisał umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy będzie mógł wymienić ukraińskie hrywny (do 10 tys. UAH) na polskiego złotego. Wymiana jest możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie, od 25 marca 2022 roku.

Prawie 4 mln osób uciekło z Ukrainy

Według danych ONZ od 24 lutego Ukrainę opuściło 3,9 mln ludzi. Straż Graniczna poinformowała w środę, że do wtorku 29 marca do Polski wjechało 2,368 mln uchodźców.

Źródło: Wprost.pl

Podobne artykuły