25 August, 2021

Prezydent o ustawie medialnej: To kontrowersyjne rozwiązanie, które …

Prezydent o ustawie medialnej: To kontrowersyjne rozwiązanie, które ...

To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów” – mówił we wtorek wieczorem prezydent RP Andrzej Duda pytany w TVP Info, czy ma zamiar podpisać tzw. ustawę medialną.

 

Prezydent RP Andrzej Duda był we wtorek wieczorem w „Gościu Wiadomości” TVP Info. Pytany był między innymi o to, czy podpisze tak zwana ustawę medialną.

 

– To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z dwóch względów: po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna – odpowiedział.

 

Prezydent podkreślił, że jego zdaniem “repolonizacja mediów” powinna odbywać się “na zasadzie rynkowej”. – Po prostu na zasadzie nabycia. Nie przymusowo, na zasadzie, że mamy ustawę i określony termin, co powoduje spadek cen akcji, jeżeli to jest giełdowa spółka – podkreślił Duda.

 

Polityk ocenił, że „w Ameryce wolność słowa jest posunięta bardzo, bardzo daleko”. – Wystarczy porównać, jaki jest przekaz w różnych amerykańskich telewizjach chociażby, jedna bardziej prodemokratyczna, druga bardziej prorepublikańska. To jest naturalne, krytyka nawet bardzo ostra jest w USA czymś naturalnym – tłumaczył Duda.

 

– Bardzo trudno jest Amerykanom zrozumieć, że tutaj mogą być jakiekolwiek ograniczenia czy wątpliwości. W związku z czym ta sytuacja jest dosyć szczególna i tutaj trzeba dobrze zważyć nasze interes – zaznaczył.

 

Co dalej z ustawą medialną?

 

11 sierpnia po godzinie 21 odbyło się głosowanie w Sejmie nad poprawkami do niej oraz przyjęciem całości projektu nowelizacji. Za przyjęciem ustawy medialnej głosowało 228 posłów, przeciw było 216, a 10 wstrzymało się od głosu.

 

Teraz ustawa medialna przyjęta przez Sejm trafi do Senatu, który ma 30 dni na zadecydowanie, co dalej: przyjęcie całości bez poprawek, wniesienie poprawek lub odrzucenie projektu w całości. Najbliższe posiedzenie izby wyższej parlamentu zaplanowane jest na 9 oraz 10 września.

 

Wcześnie, bo pod koniec lipca, po ponad pięciu godzinach obrad, została przyjęta wraz z przyjętymi poprawami przez sejmową komisję kultury i środków przekazu.

 

Zapisy ustawy medialnej

 

Autorzy nowej ordynacji chcą zmiany art. 35 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.

 

Nowelizacja ustawy zmienia art. 35 ust. 2 wskazując, że zawarte w nim ograniczenia mają zastosowanie do spółek zarówno z bezpośrednim, jak i pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do (polskich) spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne.

 

Natomiast w art. 35 ust. 3 usuwa się regulację przewidującą, że „spółka zależna od osoby zagranicznej mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego może uzyskać koncesję bez konieczności stosowania ograniczeń z art. 35 ust. 2 ustawy”.

 

Według nowelizacji koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna „nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

 

Oprócz tego art. 35 ust. 4 mówi o tym, że stosowanie przepisów z art. 35 ust. 1-3 „nie może prowadzić do dyskryminacji podmiotów polskich w stosunku do osób zagranicznych”.

 

Źródło:Dziennik Bałtycki

 

Podobne artykuły