01 September, 2023

Polska złożyła wniosek ws. KPO. Staramy się o dodatkowe 23 mld euro

Polska złożyła wniosek ws. KPO. Staramy się o dodatkowe 23 mld euro

Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o modyfikację KPO oraz o dodanie rozdziału dotyczącego planu REPowerEU, powstałego w celu zakończenia zależności Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych. Jak podaje RMF FM, zaproponowane przez Polskę zmiany w KPO mają przyczynić się do transformacji energetycznej i uniezależnienia UE od dostaw energii z Rosji.

Wniosek o modyfikację KPO. Walczymy o dodatkowe 23 mld euro

Wspomniany rozdział zawiera nowe inwestycje mające na celu rozwój sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach wiejskich, wsparcie instytucji realizujących działania w ramach zakończenia zależności od rosyjskich źródeł energii oraz rozwój infrastruktury gazowej umożliwiającej dywersyfikację dostaw.

Warszawa wnioskuje o dodatkowe pożyczki w wysokości 23 mld euro. W uzasadnieniu wskazano, że w planie musi zostać uwzględniony wpływ wysokiej inflacji obserwowanej w latach 2022-2023.

– Polska zwróciła się o dodatkowe pożyczki w wysokości 23 mld euro na sfinansowanie zmienionego planu, co stanowi dodatek do pożyczek już przyznanych w ramach pierwotnego planu w wysokości 11,5 miliarda euro. Razem z alokacją dotacji RRF (Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – wprowadzony przez UE w celu odbudowy gospodarki po pandemii Covid) i REPowerEU – odpowiednio 22,5 mld euro i 2,76 mld euro – środki te sprawiają, że przedłożony zmodyfikowany plan wart jest prawie 60 mld euro – informuje Komisja Europejska.

Komisja oceni, czy zmodyfikowany plan nadal spełnia wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu o RRF. Jeżeli ocena KE będzie pozytywna, przedstawi ona wniosek o zmianę decyzji Rady UE, tak by odzwierciedlała zmiany w polskim planie. Państwa członkowskie będą wówczas miały maksymalnie cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny Komisji.

Czytaj też:
Szynkowski vel Sęk o wypowiedzi Tuska ws. KPO: PO zablokowała środki spinem manipulacyjnym
Czytaj też:
Skandal wokół wakacji Ursuli von der Leyen. Szefowa KE gościła u premiera Grecji

Podobne artykuły