17 January, 2024

Narasta konflikt wokół Prokuratora Krajowego. „Wzywamy do respektowania przepisów”

Narasta konflikt wokół Prokuratora Krajowego. „Wzywamy do respektowania przepisów”

Ustawa Prawo o prokuraturze stanowi, że Prokurator Krajowy może zostać odwołany wyłącznie za pisemną zgodą Prezydenta RP.

Jakie pismo wręczył Bodnar Barskiemu?

W piątek, 12 stycznia, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu pismo, z którego wynika, jakoby Barski przestał pełnić swoją funkcję.

Jak to możliwe, skoro głowa państwa nie wyraziła na to zgody? Bodnar powołał się na opinie prawne, z których wynika, że Barski miał zostać wadliwie przywrócony ze stanu spoczynku w 2022 r. W poniedziałek, 15 stycznia, Barski złożył w tej sprawie skargę konstytucyjną.

Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym

Jeszcze tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o zabezpieczeniu, na mocy którego Bodnar i inne organy władzy publicznej mają powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają Barskiemu pełnienie swojej funkcji.

Innymi słowy, Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym. Ponadto, wstrzymano wykonanie decyzji o powołaniu Jacka Bilewicza na „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”. Ten stan będzie trwał do czasu do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, czyli wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w tej sprawie.

Uchwała Zebrania Prokuratorów Prokuratury Krajowej

We wtorek, 16 stycznia, Zebranie Prokuratorów Prokuratury Krajowej wydało uchwałę, która nie zostawia suchej nitki na działaniach Bodnara.

Podkreślono, że były one pozbawione podstawy prawnej i tym samym Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym. Bodnar został wezwany do „respektowania przepisów prawa”.

„Podjęte przez Ministra Sprawiedliwości (…) działania zmierzające do uniemożliwienia Prokuratorowi Krajowemu (…) sprawowania tej funkcji oraz nielegalnej próby powierzenia prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi pełnienia obowiązków Prokuratora Krajowego nie wywołują skutków prawnych. (…) Przedstawiona (…) argumentacja o pozostawaniu w stanie spoczynku przez Prokuratora Krajowego (…) jest pozbawiona podstaw prawnych i stanowi jedynie nieudolną próbę uzasadnienia dla działania zmierzającego do obejścia ustawy” – czytamy w uchwale.

Stanowisko w sprawie Bilewicza

Zebranie Prokuratorów Prokuratury Krajowej zwróciło uwagę, że ustawa Prawo o prokuraturze nie przewiduje istnienia takiej funkcji jak „pełniący obowiązki Prokuratora Krajowego”.

„Prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać, i nie został, skutecznie powołany na »pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego«, bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić (12 stycznia 2024 r.) nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja »pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego«” czytamy w dalszej części uchwały.

Czytaj też:
Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie na Adama Bodnara. „To jest zamach stanu”
Czytaj też:
Szefowa Kancelarii Prezydenta obawia się eskalacji. Powód? „Opieszałe działanie” Bodnara

17 January, 2024

Narasta konflikt wokół Prokuratora Krajowego. „Wzywamy do respektowania przepisów”

Narasta konflikt wokół Prokuratora Krajowego. „Wzywamy do respektowania przepisów”

Ustawa Prawo o prokuraturze stanowi, że Prokurator Krajowy może zostać odwołany wyłącznie za pisemną zgodą Prezydenta RP.

Jakie pismo wręczył Bodnar Barskiemu?

W piątek, 12 stycznia, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu pismo, z którego wynika, jakoby Barski przestał pełnić swoją funkcję.

Jak to możliwe, skoro głowa państwa nie wyraziła na to zgody? Bodnar powołał się na opinie prawne, z których wynika, że Barski miał zostać wadliwie przywrócony ze stanu spoczynku w 2022 r. W poniedziałek, 15 stycznia, Barski złożył w tej sprawie skargę konstytucyjną.

Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym

Jeszcze tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie o zabezpieczeniu, na mocy którego Bodnar i inne organy władzy publicznej mają powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają Barskiemu pełnienie swojej funkcji.

Innymi słowy, Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym. Ponadto, wstrzymano wykonanie decyzji o powołaniu Jacka Bilewicza na „pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego”. Ten stan będzie trwał do czasu do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, czyli wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w tej sprawie.

Uchwała Zebrania Prokuratorów Prokuratury Krajowej

We wtorek, 16 stycznia, Zebranie Prokuratorów Prokuratury Krajowej wydało uchwałę, która nie zostawia suchej nitki na działaniach Bodnara.

Podkreślono, że były one pozbawione podstawy prawnej i tym samym Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym. Bodnar został wezwany do „respektowania przepisów prawa”.

„Podjęte przez Ministra Sprawiedliwości (…) działania zmierzające do uniemożliwienia Prokuratorowi Krajowemu (…) sprawowania tej funkcji oraz nielegalnej próby powierzenia prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi pełnienia obowiązków Prokuratora Krajowego nie wywołują skutków prawnych. (…) Przedstawiona (…) argumentacja o pozostawaniu w stanie spoczynku przez Prokuratora Krajowego (…) jest pozbawiona podstaw prawnych i stanowi jedynie nieudolną próbę uzasadnienia dla działania zmierzającego do obejścia ustawy” – czytamy w uchwale.

Stanowisko w sprawie Bilewicza

Zebranie Prokuratorów Prokuratury Krajowej zwróciło uwagę, że ustawa Prawo o prokuraturze nie przewiduje istnienia takiej funkcji jak „pełniący obowiązki Prokuratora Krajowego”.

„Prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać, i nie został, skutecznie powołany na »pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego«, bowiem w dacie, w jakiej miało to nastąpić (12 stycznia 2024 r.) nie istniała, i nie istnieje nadal instytucja »pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego«” czytamy w dalszej części uchwały.

Czytaj też:
Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie na Adama Bodnara. „To jest zamach stanu”
Czytaj też:
Szefowa Kancelarii Prezydenta obawia się eskalacji. Powód? „Opieszałe działanie” Bodnara

Podobne artykuły