26 April, 2024

Ukraiński minister aresztowany. Grozi mu 12 lat więzienia

Ukraiński minister aresztowany. Grozi mu 12 lat więzienia

Ukraiński minister aresztowany. Grozi mu 12 lat więzienia

Akcja Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy Źródło:nabu.gov.ua Najwyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mykoły Solskiego, który jest podejrzany o przywłaszczenie państwowej ziemi. Kaucję ustalono na 75,7 mln hrywien (7,68 mln zł).

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) poinformowało w środę 23 kwietnia, że wraz z Wyspecjalizowaną Prokuraturą Antykorupcyjną (SAPO) odkryły plan mający na celu przywłaszczenia 2 500 hektarów państwowej ziemi w obwodzie sumskim i zapobiegły próbie przejęcia kolejnych 3 300 hektarów.

W skład grupy przestępczej kierowanej przez byłego szefa komitetu agrarnego Rady Najwyższej, a obecnie ukraińskiego ministra polityki rolnej i żywności wchodzili najwyżsi urzędnicy Państwowej Służby Katastru oraz osoby kontrolujące jego działalność, zwane kuratorami.

Afera korupcyjna w Ukrainie. O co chodzi?

Według śledztwa w 2017 r. właściciel szeregu przedsiębiorstw rolnych, który później został parlamentarzystą spiskował z szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Geodezji, Kartografii i Katastru oraz kuratorami w celu przejęcie gruntów użytkowanych przez dwa przedsiębiorstwa państwowe w obwodzie sumskim na rzecz prywatnego gospodarstwa rolnego.

W związku ze zniszczeniem dokumentów przyznających przedsiębiorstwom państwowym prawo do trwałego użytkowania gruntów Państwowa Służba Katastru sporządziła protokół dotyczący ich bezprawnego zajęcia przez przedsiębiorstwa państwowe. Grunty wpisano na listę aukcji prawa dzierżawy, ale żadne licytacje nie zostały przeprowadzone.

Nielegalnie przejęcie ziemi

Potem z pomocą urzędników regionalnej Państwowej Służby Ukrainy ds. Geodezji, Kartografii i Katastru działki zostały przekazane na własność prywatną wcześniej wyznaczonym osobom pod pozorem realizacji ich prawa do wolnej ziemi. Warunkiem było podpisanie umowy dzierżawy z gospodarstwem rolnym jeszcze przed jej uzyskaniem.

W ten sposób przejęto 1 250 działek o łącznej powierzchni 2 493 hektarów, których wartość w momencie popełnienia przestępstwa wynosiła ponad 291 mln hrywien (ok. 30 mln złotych). Podjęto także próbę przejęcia kolejnych 282 hektarów ziemi o wartości ok. 190 mln hrywien (ok. 20 mln zł), ale zostali powstrzymani przez detektywów NABU i prokuratorów SAP, którzy przeprowadzili przeszukania i dokonali aresztowań.

Minister polityki rolnej i żywności jednym z podejrzanych

W sprawie podejrzanych jest 13 osób. Parlamentarzystą jest Mykoła Solski, a oprócz niego były szef Państwowej Służby Katastru, szef Państwowej Służby Ukrainy ds. Geodezji, Kartografii i Katastru w obwodzie sumskim, dwóch kuratorów, urzędnicy Państwowej Służby Katastru w obwodzie sumskim, dyrektor gospodarstwa rolnego oraz inne osoby, które przyczyniły się do przestępstwa.

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Solskiego. Kaucję ustalono na 75,7 mln hrywien (7,68 mln zł). Ministrowi grozi do 12 lat więzienia. Wcześniej Mykoła Solski podał się do dymisji z zajmowanej funkcji. Nie przyznaje się do zarzutów.

Podobne artykuły