02 September, 2020

Miliony złotych z fundacji PZU dla Pietrzaka i Rydzyka

Miliony złotych z fundacji PZU dla Pietrzaka i Rydzyka

Fundacja PZU wbrew własnemu “Regulaminowi udzielania dotacji pozakonkursowych” wspiera finansowo fundacje Jana Pietrzaka i Tadeusza Rydzyka. Ta pierwsza dostała w ciągu ostatnich 4 lat ponad milion złotych. Ta druga ponad 6 milionów – pisze “Gazeta Wyborcza”.

Jak czytamy, zgodnie ze statutem fundacja PZU “ma wspierać rodziny i osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzić działania na rzecz niepełnosprawnych, pomagać ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, inicjować akcje związane z bezpieczeństwem na drogach, a także podtrzymywać tradycję narodową”. Jej roczny budżet wynosi około 20 mln zł.

Zgodnie z regulaminem dot. dotacji pozakonkursowych, Fundacja PZU nie może finansować projektów, których celem jest m.in. działanie na rzecz osiągnięcia zysku. Nie może też wspomagać partii politycznych oraz “celów religijnych i politycznych”. “A jednak wśród wspieranych niemałymi pieniędzmi znalazła się fundacja Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka oraz Towarzystwo Patriotyczne – Fundacja Jana Pietrzaka, choć ich cele działalności i zgłoszone projekty budzą wątpliwości w kontekście powyższych wytycznych” – pisze “Wyborcza”.

Miliony złotych z fundacji PZU dla Pietrzaka i Rydzyka

Fundacja Lux Veritatis miała otrzymać w ciągu ostatnich 4 lat ponad 6 milionów, a Towarzystwo Patriotyczne – ponad milion.

O przyznane Rydzykowi i Pietrzakowi dotacje “Wyborcza” zapytała u źródła. “Fundacja PZU działa zgodnie z przepisami prawa i swoim statutem. Wszystkie środki są przekazywane i rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a szczegółowe informacje o działalności są przestawiane corocznie w sprawozdaniu finansowym fundacji” – odpowiedziano.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Podobne artykuły