“Jeśli zdejmujemy niektóre obowiązki z prezydenta, to przecież trzeba je gdzieś przekazać. Do rządu i parlamentu te uprawnienia nie pasują. Gdzie je przenieść? Trzeba poszukać takiego organu. Mamy Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy. Dlatego niektóre uprawnienia trzeba będzie przekazać” – powiedział Łukaszenka na spotkaniu z pracownikami szpitala w Stołpcach.

Zaproponował, by Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy stał się organem konstytucyjnym i by wybierać delegatów do niego na pięcioletnią kadencję. Będzie podwyższona znacznie ich rola i status – będą im podlegać przewodniczący parlamentu, ministrowie, gubernatorzy – napisała BiełTA.