10 May, 2022

Koniec z zasadą jednomyślności w UE? Ursula von der Leyen zapowiada rewolucyjne zmiany

Koniec z zasadą jednomyślności w UE? Ursula von der Leyen zapowiada rewolucyjne zmiany

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen popiera działania na rzecz przyspieszenia decyzyjności UE. Jednym z rozwiązań, które chciałaby zaproponować we wrześniu, jest koniec z zasadą jednomyślności.

9 maja obchodzony jest Dzień Europy. To święto Unii Europejskiej ustanowione w rocznicę przedstawienia Planu Schumana 9 maja 1950 roku, który dał początek zjednoczeniu Europy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przemawiała podczas na zakończenie obrad konferencji w sprawie przyszłości Europy. Polegała ona m.in. na przekonsultowaniu z setką obywateli UE, sposobów jak UE mogłaby lepiej spełniać oczekiwania społeczeństwa.

Konsultacje zaowocowały 49 propozycjami zawierającymi ponad 300 zaleceń, które w głównej mierze wzywają UE do stania się bardziej federalnym superpaństwem z większymi uprawnieniami i usprawnionym procesem decyzyjnym.

Koniec z prawem weta?

Ursula von der Leyen opowiedziała się za reformą Unii, w tym “w razie potrzeby” za zmianą traktatów. Kluczową proponowaną zmianą jest usunięcie weta państw członkowskich z pewnych wrażliwych obszarów polityki, takich jak zdrowie, podatki, obrona i przyjmowanie przyszłych członków, co prawdopodobnie wymaga przeredagowania traktatów.

– Zawsze twierdziłam, że głosowanie jednomyślne w niektórych kluczowych obszarach nie ma już sensu, jeśli chcemy działać szybciej. Europa powinna również odgrywać większą rolę w dziedzinie zdrowia i obrony – powiedziała Ursula von der Leyen.Bez weta zdecydowana większość mogłaby podejmować decyzje, tak jak ma to już miejsce w przypadku innych unijnych przedsięwzięć. Oznacza to, że 15 z 27 państw członkowskich głosujących “za”, o ile reprezentują one ponad 65 procent 450-milionowej populacji UE, mogłyby przegłosować daną ustawę.

Przyspieszenie prac Komisji Europejskiej

Ursulua von der Leyen, zapowiedziała przyspieszenie prac nad europejskim ubezpieczaniem zdrowotnym i unijną bazą medyczną oraz płacą minimalną dla całej UE.

Komisja zaprezentowała w tej sprawie projekt już w 2020 roku. Parlament natomiast chce, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło co najmniej 50 proc. przeciętnego krajowego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że projekty w tych sprawach zostaną przedstawione już we wrześniu.

 

Źródło: Radiozet.pl

Podobne artykuły