22 December, 2021

Elektrownia jądrowa w Polsce – znamy LOKALIZACJĘ!

Elektrownia jądrowa w Polsce - znamy LOKALIZACJĘ!

Polska elektrownia jądrowa jednak powstanie, choć jej lokalizacja była do tej pory owiana tajemnicą. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odkrywa jednak karty i wiadomo już, gdzie wkrótce ruszy od dawna planowana inwestycja.

Gdzie powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce? Już wszystko jasne! Inwestorzy ujawnili, że wybrana została nadmorska lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo (powiat wejherowski, woj. pomorskie). Miejsce dla inwestycji zostało wybrane po badaniach lokalizacyjnych i środowiskowych, które prowadzono od 2017 roku.

Lokalizacja polskiej elektrowni jądrowej. Nowe informacje

Już zapewniono, że wybrana lokalizacja „spełnia wszystkie wymagania środowiskowe i jest bezpieczna dla mieszkańców”, chociaż raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko ma być złożony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w I kwartale 2022 roku. Wiadomo również, że przy wyborze lokalizacji kluczowe były takie czynniki jak m.in. właściwości terenu, dostępność wody chłodzącej, położenie względem terenów objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 oraz obecne i możliwe do rozbudowy elementy infrastruktury jak na przykład sieci energetyczne, drogowe czy kolejowe.

Kiedy ruszy pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce? Polityka Energetyczna Polski zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do 2040 roku. Pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej zacznie jednak pracować już w 2033 roku.

Działamy zgodnie z planem i wybór lokalizacji jest tego potwierdzeniem. Polska potrzebuje energetyki jądrowej, a wybudowanie pierwszej elektrowni tego typu w Polsce jest istotne dla całego kraju zarówno pod kątem transformacji energetycznej, jak i bezpieczeństwa dostaw energii – powiedziała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. (Polsat News)

Anna Moskwa zapewnia, że budując elektrownią jądrową Polska dąży do dywersyfikacji swojego miksu energetycznego przy zastosowaniu zeroemisyjnych i bezpiecznych źródeł energii.

Wykorzystanie tego bezpiecznego, zeroemisyjnego i stabilnego źródła wytwarzania energii, jakim jest energia jądrowa, zapowiadaliśmy od początku i potwierdziliśmy w strategicznych dokumentach m. in. w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku i Programie Polskiej Energetyki Jądrowej – oświadczył pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Źródło: Planeta.pl

Podobne artykuły