27 July, 2022

Ekonomiści i prawnicy apelują: małżeństwa jednopłciowe pomogą polskiej gospodarce

Ekonomiści i prawnicy apelują: małżeństwa jednopłciowe pomogą polskiej gospodarce

“Brak małżeństw jednopłciowych tworzy bezpodstawną dyskryminację ekonomiczną, a ich wprowadzenie mogłoby przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu Polski” — uważa ponad 40 ekspertów z zakresu prawa i ekonomii. W liście otwartym, zwracają uwagę, że obecna sytuacja może skłaniać do emigracji, a tym samym prowadzić do utraty przez nasz kraj cennego kapitału ludzkiego.

Prawnicy i ekonomiści wskazują na dyskryminację podatkową osób w jednopłciowych związkach, np. przy rozliczaniu PIT czy spadkach i darowiznach

Podają też przykład sytuacji, w której dwie partnerki wspólnie wychowują dziecko jednej z nich, a druga nie ma w stosunku do niego żadnego prawa do opieki

“Rozwiązania prawne powinny ułatwiać wspólne prowadzenie domu, zwiększać poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, w celu uwalniania gospodarczego potencjału ludzi chcących spędzić ze sobą życie” — czytamy

Pod listem podpisali się m.in. Henryka Bochniarz, Sławomir Dudek, Ryszard Kalisz, Marcin Matczak czy Wojciech Paczos.

Ekonomiści i prawnicy w swoim liście wracają do toczącej się od lat gorącej debaty, jednoznacznie podkreślając, że w Polsce należy wprowadzić małżeństwa osób tej samej płci. Wskazują przy tym na gospodarcze i prawne aspekty tego rozwiązania, “niezależnie od innych powodów wynikających z poszanowania wolności obywatelskich i godności ludzkiej”.

Jak zaznaczają eksperci, obecna sytuacja prowadzi do ekonomicznej dyskryminacji ludzi będących w związkach z osobami tej samej płci — np. poprzez konieczność płacenia wyższych podatków od spadków i darowizn, czy mniej korzystnego rozliczania PIT. Narażeni są oni także na dodatkowe koszty w przypadku dziedziczenia i nie mogą ustanowić wspólnoty majątkowej, co utrudnia wspólne prowadzenie domu.

Podobne artykuły