02 June, 2023

Duda kontra Sąd Najwyższy. Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję

Duda kontra Sąd Najwyższy. Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję

W piątek Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą sporu kompetencyjnego między prezydentem i Sądem Najwyższym. Chodzi o wyrok z 2015 roku i ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Rozprawa miała odbyć się w środę 31 maja, ale została przełożona na piątek z powodu „nagłej i usprawiedliwionej nieobecności jednego z sędziów”. Jednak ze względu na bunt części sędziów, którzy uważają, że kadencja Julii Przyłębskiej upłynęła w grudniu, TK nie mógł zebrać się w pełnym składzie od miesięcy.

Zwrot akcji nastąpił dopiero przy sprawie Kamińskiego i Wąsika, gdy dwójka „buntowników” – Zbigniew Jędrzejewski i Bogdan Święczkowski – zmieniła zdanie. „Nasz udział w rozpoznaniu sprawy Kpt 1/17 podyktowany dbaniem o konstytucyjny podział władz i bezpieczeństwo demokratycznego rozwoju Rzeczpospolitej w żaden sposób nie zmienia naszego stanowiska zawartego w piśmie 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 stycznia 2023 r, iż nie pełni już Pani funkcji Prezesa Trybunału wobec upływu 6-letniej kadencji” – napisali wcześniej sędziowie do Przyłębskiej.

Spór kompetencyjny prezydenta i Sądu Najwyższego. TK podjął decyzję

Decyzję Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska ogłosiła w piątek po południu. – Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wywołującą ostateczne skutki prawne – przekazała Przyłębska. – Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w punkcie pierwszym – dodała. Jak zaznaczyła, orzeczenie zapadło większością głosów, a zdanie odrębne wyrazili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Michał Warciński.

Prezydent ułaskawił Kamińskiego i Wąsika

Sprawa ma związek z wyrokiem, jaki w marcu 2015 r. zapadł przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wówczas skazani na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas „afery gruntowej” w 2007 roku. Poza tym wyroki 2,5 roku więzienia usłyszeli dwaj kolejni byli członkowie kierownictwa CBA. Jednak zanim Sąd Okręgowy w Warszawie pochyli się nad ich apelacjami, w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech nieprawomocnie skazanych.

W marcu 2016 roku, wobec aktu łaski prezydenta, Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego i prawomocnie umorzył sprawę. Jednak sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, bo od orzeczenia o umorzeniu kasacje złożyli oskarżyciele posiłkowi. Postępowanie kasacyjne przed SN zostało zawieszone w sierpniu 2017 roku, gdy sprawę sporu kompetencyjnego wszczął Trybunał Konstytucyjny, który na wniosek marszałka Sejmu miał orzec, czy SN może dokonywać wiążącej interpretacji stosowania prawa łaski przez prezydenta.

Jednak aż do lutego 2023 TK nie rozpatrzył wniosku, dlatego 28 lutego Sąd Najwyższy postanowił podjąć postępowanie kasacyjne z urzędu.

Czytaj też:
Eksperci opuszczają Andrzeja Dudę przez „lex Tusk”. „Sąd kapturowy” i „droga do autorytaryzmu”
Czytaj też:
Hanna Gronkiewicz-Waltz dla „Wprost”: Duda straci w oczach Bidena

Podobne artykuły