14 September, 2021

Deklaracja anty-LGBT. Jest odpowiedź woj. małopolskiego na zarzuty Komisji Europejskiej

Deklaracja anty-LGBT. Jest odpowiedź woj. małopolskiego na zarzuty Komisji Europejskiej

Powołanie pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny jest odpowiedzią zarządu województwa małopolskiego na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca. Unijni urzędnicy ostrzegli w nim przed możliwością wstrzymania funduszy dla regionu, jeśli tzw. deklaracja anty-LGBT będzie obowiązywać.

 

Komisja Europejska może wstrzymać wypłatę bieżących środków unijnych, jak i ok. 2,5 mld euro, czyli ok. 11 mld zł, przewidywanych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. KE stoi bowiem na stanowisku, że tzw. deklaracja anty-LGBT narusza prawa mniejszości seksualnych i domaga się unieważnienia tego dokumentu.

 

Jak poinformował marszałek Małopolski Witold Kozłowski, odpowiedzią na maile KE, w tym ten pierwszy z 14 lipca, jest właśnie powołanie pełnomocnika i rady ds. równego traktowania i praw rodziny. 13 września zarząd województwa przekazał pismo w tej sprawie do pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.

 

“My nie odpowiadamy bezpośrednio Komisji Europejskiej, robi to pełnomocnik rządu ds. równego traktowania” – powiedział PAP marszałek.

 

Rada do spraw równego traktowania i praw rodziny przy Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim ma być ciałem doradczym dla samorządu województwa, a także niezależnym. Zasiądą przedstawiciele różnych instytucji, jak również opozycyjni radni z Sejmiku województwa.

 

Deklaracja anty-LGBT cały czas obowiązuje

 

Sejmik województwa małopolskiego na sesji 20 sierpnia nie uchylił uchwalonej w 2019 r. deklaracji anty-LGBT deklaracji, o co wnosiła opozycja. Za pozostaniem przy obecnie obowiązującym dokumencie głosowało 23 radnych, 14 było przeciw.

 

3 września zastępca dyrektora generalnego Departamentu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Normunds Popens poinformował władze pięciu województw, m.in. małopolskiego, o wstrzymaniu prac nad programem REACT-EU, który zakładał wsparcie przedsiębiorców i sektora ochrony zdrowia w związku z pandemią.

 

Popens poinformował też, że 14 lipca zostało wszczęte postępowanie przeciwko Polsce za łamanie praw osób LGBTIQ. W piśmie czytamy, że w sprawie praw osób LGBTIQ KE kierowała już wcześniej zapytania do polskich władz. Odpowiedź, zdaniem Popensa, była niewystarczająca. Jeśli kolejne również będą takie, KE może zadecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Źródło: businessinsider.com

Podobne artykuły