10 December, 2020

Co trzecia Polska firma jest w złej sytuacji. Albo nawet gorszej

Co trzecia Polska firma jest w złej sytuacji. Albo nawet gorszej
Do 28 proc. wzrósł odsetek firm oceniających swoją sytuację jako złą lub bardzo złą. Drugie tyle firm uważa, że jest dobrze, co dziesiąta, że bardzo dobrze.

Obecnie 28 proc. polskich firm ocenia swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą, wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Najgorzej swoją sytuację finansową oceniły firmy prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (23 proc. jako złą, a 16 proc. jako bardzo złą). Również co trzecia firma uznała w badaniu, że jej sytuacja finansowa jest – a contrario – dobra, co dziesiąta uznała zaś, że jest bardzo dobra.

Kultura i rozrywka na dnie

„Dość krytycznie oceniły swoją sytuację finansową firmy zajmujące się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. Przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi występuje w jednostkach sektora transportu i gospodarki magazynowej (14 proc. ocen negatywnych i 42 proc. ocen pozytywnych)” – czytamy w raporcie.

Korzystne oceny formułują firmy gospodarki magazynowej i transportu towarowego, ale już nie pasażerskiego, podał PIE. „Jeszcze większą przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi zanotowaliśmy w ocenach firm handlowych (odpowiednio 53 proc. i 14 proc.). Pewne ograniczenia w tradycyjnym handlu rekompensuje w znacznym stopniu handel online” – czytamy dalej.

Im gorzej, tym bardziej czas na zmiany

Badanie wykazało, że firmy oceniające swą sytuację finansową bardziej krytycznie są skłonne dokonać zasadniczych zmian lub wprowadzić istotne korekty w wybranych obszarach działalności w przyszłym roku.

„Najczęściej proces zmian zamierzają przeprowadzić firmy zajmujące się działalnością związaną z kulturą rozrywką i rekreacją (60 proc.) oraz z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (57 proc.). Obie powyższe branże niekorzystnie oceniły swą sytuację finansową, co, jak można sądzić, skłoniło je do planowania zmian w działalności” – podsumowano w raporcie.

Badanie zostało przeprowadzone przez PIE w końcu listopada 2020 r.

Źródło: ISBnews
Podobne artykuły