24 April, 2024

Warszawski adwokat zatrzymany przez CBA. Reprezentował Polskę przed TSUE

Warszawski adwokat zatrzymany przez CBA. Reprezentował Polskę przed TSUE

Warszawski adwokat zatrzymany przez CBA. Reprezentował Polskę przed TSUE

Funkcjonariusz CBA, zdjęcie ilustracyjne Źródło:X / CBA Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali adwokata Waldemara G. w sprawie powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz przyjęcia korzyści majątkowej.

23 kwietnia 2024 roku w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Katowic zatrzymali 65-letniego adwokata Waldemara G., profesora jednej z warszawskich uczelni wyższych, który powołując się na wpływy w instytucjach państwowych.

PAP informuje, że zatrzymany to rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

50 tys. zł w zamian za pozytywne załatwienie sprawy

Według ustaleń śledztwa adwokat zapewniał rodzinę jednego z zatrzymanych o możliwości wykorzystania wpływów w celu pozytywnego załatwienia sprawy, która dotyczyła wniosku o tymczasowy areszt. Prawnik przyjął od bliskich zatrzymanego korzyść majątkową w kwocie 50 tys. złotych. Ponadto usiłował doprowadzić jego rodzinę do dalszego niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 200 tys. złotych.

Zatrzymany został doprowadzony do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Tam usłyszał zarzut z art. 230 oraz 286 k.k tj. powoływania się na wpływy oraz niekorzystnego rozporządzania mieniem.

Funkcjonariusze CBA przy udziale Straży Granicznej przeszukali kilka lokalizacji na terenie Mazowsza i Śląska. W ramach śledztwa zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację dowodową, dotyczącą podejrzenia popełnienia przestępstw korupcyjnych. Dodatkowo w mieszkaniu prawnika funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli środki pieniężne w znacznej wysokości.

Adwokat Waldemar G. ma trafić do aresztu

CBA poinformowało w komunikacie, że śledztwo w tej sprawie nadzoruje Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania Prokurator skierował wobec podejrzanego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację Prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Adwokat występował przed sądami polskimi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Pełnił funkcję pełnomocnika rządu RP w Trybunale UE w Luksemburgu.

Podobne artykuły