04 January, 2021

Brexit stał się faktem. Dużo zmian dla Polaków!

Brexit stał się faktem. Dużo zmian dla Polaków!

Zawarcie umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską pozwoliło uniknąć wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku ceł, kwot ilościowych i innych barier handlowych. Koniec okresu przejściowego oznacza jednak duże zmiany dla obywateli obu stron.

Wielka Brytania rozpoczęła nowy rok, wkraczając w nowe życie, opuszczając wspólny rynek UE. Po 48 latach zrzekła się zobowiązania do przestrzegania zasad określonych przez Brukselę, zniesiono także swobodny przepływ 500 mln ludzi między Wielką Brytanią a 27 krajami Unii Europejskiej.

Chociaż uzgodniono handel bezcłowy i bezkwotowy, teraz będą obowiązywać surowsze kontrole celne.

Gazety, które ukazały się w Nowy Rok opisują to jako historyczne wydarzenie, które będzie miało wpływ na wiele kolejnych pokoleń.

Od poniedziałku do dużej części kierowców ciężarówek przewożących towary do i z Europy kontynentalnej będą miały zastosowanie nowe przepisy, w tym wymóg posiadania zezwolenia na jazdę tylko po drogach prowadzących do głównych portów kanału La Manche, w tym do Dover. Stowarzyszenie Transportu Drogowego (RHA) szacuje, że każdego roku trzeba będzie wydać około 220 mln takich pozwoleń.

Zmieniają się także zasady podróżowania ze zwierzętami oraz zasady udziału Wielkiej Brytanii w unijnym programie wymiany studentów.

W związku z tym, że Wielka Brytania będzie traktowana przez UE jako kraj trzeci, nowe będą zasady wwozu niektórych produktów w bagażach podróżnych. Z Wielkiej Brytanii do UE nie będzie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających, jak również roślin i produktów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia.

W szczególności zmiana w Wielkiej Brytanii dotyczy podejmowania pracy. Od 1 stycznia kończy się swobodny przepływ osób i w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie punktowy system imigracyjny.

Wszyscy cudzoziemcy, z wyjątkiem obywateli Irlandii, chcący podjąć pracę, muszą się ubiegać o wizę pracowniczą, która kosztować będzie, w zależności od rodzaju, od 610 do 1408 funtów od osoby plus dopłata za korzystanie z publicznej służby zdrowia w wysokości 624 funtów rocznie. Przy przyznawaniu wiz nie będzie żadnych preferencji dla obywateli UE.

Obywatele UE muszą się także ubiegać o wizę w przypadku pobytów dłuższych niż sześć miesięcy, również w przypadku podejmowania studiów w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o studia, to w przypadku osób przyjeżdżających po 1 stycznia 2021 roku nie tylko potrzebna będzie wiza studencka, ale też znacząco wzrosną opłaty za studia. Do tej pory obywatele UE byli traktowani tak samo, jak Brytyjczycy i np. na uniwersytetach w Anglii maksymalna wysokość czesnego w przypadku licencjatu ograniczona była do 9250 funtów za rok. Na dodatek mogli oni korzystać z kredytów studenckich.

Zmienią się także zasady ubezpieczeń medycznych, dlatego zalecane jest, by osoby wyjeżdżające do Wielkiej Brytanii miały wykupione ubezpieczenie podróżne pokrywające koszty ewentualnego leczenia.

Źródło: prawy.pl

 

Podobne artykuły