04 May, 2024

Białoruś chce składować materiały radioaktywne. Wybrano cztery lokalizacje

Białoruś chce składować materiały radioaktywne. Wybrano cztery lokalizacje

Białoruś chce składować materiały radioaktywne. Wybrano cztery lokalizacje

Białoruska Elektrownia Jądrowa Źródło:Wikimedia Commons Białoruskie ministerstwo energii przekazało, że trwają badania czterech lokalizacji pod budowę składowiska odpadów promieniotwórczych z białoruskiej elektrowni jądrowej

Białoruska Elektrownia Jądrowa (BelNPP) zlokalizowana jest w rejonie ostrowieckim obwodu grodzieńskiego, w pobliżu miasta Ostrowiec. Stanowi ona zasadniczą część programu zmniejszenia zależności Mińska od rosyjskiego gazu ziemnego. Składa się obecnie z dwóch bloków energetycznych o mocy 1,2 GW. Pierwszy z nich pracuje od listopada 2020 r., a drugi od maja 2023 r.

Ministerstwo energii Białorusi przekazało nowe informacje o postępach w wyborze lokalizacji punktu składowania odpadów radioaktywnych. Zamiejscowy minister energetyki Denis Moroz przypomniał, że rząd powołał państwową komisję, której zadaniem będzie wybór odpowiedniego miejsca na tę inwestycję.

Białoruś szuka miejsca, gdzie składować będzie radioaktywne odpady

„Komisja ma dokonać wyboru do końca roku i przedstawić materiały do dalszych dyskusji publicznych” – wyjaśnił wiceszef resortu. – „Do tej pory przeprowadzono systematyczną i pogłębioną analizę wszystkich regionów kraju pod kątem możliwości budowy punktu składowania”. Jak zapewniono, w procesie tym uwzględnione zostały wszystkie aspekty – ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

„Spośród 118 regionów wybrano do dalszych, bardziej szczegółowych badań cztery lokalizacje” – powiedział Denis Moroz. – „Praca trwa. Do ostatecznego wyboru lokalizacji, jej projektowania i budowy należy podejść bardzo starannie”.

Z końcem kwietnia resort informował, że od początku działania elektrowni wyprodukowano 28,5 miliarda kWh energii elektrycznej, co pozwoliło zastąpić ponad 7,7 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego. Podczas niedawnej wizyty w obwodzie mohylewskim Aleksandr Łukaszenka powiedział, że na wschodzie Białorusi powinna powstać kolejna elektrownia jądrowa. Białoruski dyktator wyjaśnił, że taniej byłoby postawić w Ostrowcu dwa kolejne reaktory, ale nie wyklucza, że nowa konstrukcja powstanie na wschodzie kraju.

Podobne artykuły