22 August, 2023

Benefit System zapłaci gigantyczną karę? Sąd UOKiK oddalił odwołanie

Benefit System zapłaci gigantyczną karę? Sąd UOKiK oddalił odwołanie

– Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (…) informuje, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (…) w dniu dzisiejszym oddalił odwołanie Spółki od decyzji (…) wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której Spółka informowała w raporcie – poinformowała spółka.

Benefit System nie zgadza się z decyzją UOKiK

Benefit Systems podkreśla, że wyrok Sądu nie jest prawomocny. – Zarząd Spółki informuje, że nie zgadza się z wydanym orzeczeniem i skorzysta z prawa wniesienia apelacji od wyroku Sądu – informuje spółka.

Przypomnijmy, że na początku 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postanowił o ukaraniu Benefit Systems za działania z lat 2012-2017. Karę w wysokości 26,9 ml zł nałożono m.in. za udział w porozumieniu polegającym na podziale rynku, co miało stanowić naruszenie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Spółka zapowiedziała odwołanie się od decyzji UOKiK. – Zakwestionowane działania realizowano w ramach tworzonej w tym okresie grupy kapitałowej, dlatego zdaniem spółki w świetle polskiego oraz unijnego prawa konkurencji czynności te nie powinny być przedmiotem postępowania antymonopolowego i kary – podkreślała spółka.

Benefit Systems zwracał uwagę na „niefortunny” termin wydania decyzji. Przypomnijmy, że był to okres obowiązywania obostrzeń, wprowadzonych w zwiazku z pandemią Covid-19, które objęły m.in. branżę fitness. – Po pięciu latach zajmowania się sprawą UOKiK kończy postępowanie i wydaje decyzję w momencie, w którym spółka i tysiące jej partnerów z branży fitness borykają się z największym kryzysem w swojej historii. Z powodu ograniczeń i zakazów związanych z pandemią Benefit Systems osiąga obecnie jedynie znikomą część wcześniejszych przychodów, ponosząc jednocześnie ogromne koszty utrzymania infrastruktury sportowej i stanu zatrudnienia – pisała spółka.

W wydanym wówczas oświadczeniu podkreślono również, że zarzucane przez UOKiK działanie polegające na podziale terytorialnym rynku byłoby działaniem na własną szkodę, co jest kolejnym argumentem na bezzasadność wydanej przez Urząd decyzję.

Czytaj też:
Łazienkowa zmowa cenowa? Szef UOKiK interweniuje
Czytaj też:
Jest kupiec na spółkę Intersport Polska. Przejęciem zainteresowana Ukrainka

Podobne artykuły