08 April, 2021

Stany Zjednoczone są gotowe wycofać wszystkie swoje wojska z Iraku

Stany Zjednoczone zgodziły się wycofać z Iraku wszystkie swoje wojska, aczkolwiek harmonogram ich wycofania nie został jeszcze uzgodniony. Uzgodniono nadto, że działająca pod przywództwem USA koalicja wojskowa do czasu opuszczenia Iraku będzie pełnić rolę doradczą – informuje portal Middle East Eye.

 

Irak i Stany Zjednoczone zgodziły się, że zostaną wycofane wszystkie zagraniczne jednostki wojskowe działające w ramach koalicji wojskowej kierowanej przez USA, przy czym nastąpi to zgodnie z harmonogramem, który zostanie dopiero opracowany przez obie strony – miał powiedzieć iracki negocjator w rozmowie z Middle East Eye.

 

Obie strony zgodziły się również na zmianę statusu wojsk koalicji, ograniczając ją do doradztwa, szkolenia i wsparcia – powiedział negocjator.

 

Poczyniliśmy znaczne postępy podczas dzisiejszej rundy rozmów na odcinku bezpieczeństwa” – powiedział negocjator, który uczestniczył w prowadzonych w formie wideokonferencji negocjacji USA-Irak.

 

Powiedział on, że wszystkie koalicyjne siły bojowe działające pod egidą USA zostaną wycofane.

 

Harmonogram wycofania się wojsk zostanie uzgodniony później przez techniczne komitety wojskowe, które zostaną utworzone przez obie strony w celu ustalenia wymaganych terminów” – powiedział negocjator.

 

Premier ogłosi utworzenie irackiego wojskowego komitetu technicznego w ciągu najbliższych kilku godzin lub dni, a jego przewodniczącym będzie prawdopodobnie szef sztabu armii” – dodał.

 

Obie strony zgodziły się również zmienić status koalicji na konsultacyjny, ograniczony do zapewniania szkoleń i wsparcia w razie potrzeby” – dodał negocjator.

 

Międzynarodowa koalicja pod przewodnictwem USA powstała w sierpniu 2014 r. w odpowiedzi na prośbę rządu irackiego, który zwrócił się o pomoc w walce z Państwem Islamskim (ISIS).

 

Podobne artykuły