22 July, 2021

12 tysięcy złotych na dziecko to nie wszystko. Jest projekt ustawy

12 tysięcy złotych na dziecko to nie wszystko. Jest projekt ustawy

Polski Ład ma sprawić, że w Polsce urodzi się więcej dzieci. Obok sztandarowego programu PiS, jakim jest 500 plus, będą też nowe świadczenia i kolejne pieniądze dla rodzin.

 

W jaki sposób rząd zachęci Polki do rodzenia? Jednym z pomysłów jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który wpisany został już do projektu ustawy przygotowanym przez resort rodziny i polityki społecznej.

 

12 tysięcy złotych na dziecko. Co jeszcze znalazło się w ustawie?

 

W czwartek 22 lipca 2021 roku światło dzienne ujrzał obiecywany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, który stanowi część Polskiego Ładu.

 

Po wejściu w życie ustawy rodzice będą mogli pobierać ekstra świadczenie na dzieci. 500 plus przez dwa lata lub 1000 plus przez rok będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Rodzice będą mogli zdecydować, czy świadczenie będzie wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy po 1000 zł przez rok.

 

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że jest to co do zasady okres od zakończenia zasiłku macierzyńskiego do rozpoczęcia prawa do opieki przedszkolnej. “Tę lukę wsparcia rodziców przez państwo wypełniać będzie rodzinny kapitał opiekuńczy” – podkreślono.

 

Jak sprawdziliśmy w projekcie ustawy, każdy rodzic (bez względu na stan cywilny) po spełnieniu pozostałych warunków, skorzysta ze świadczenia. W art.3 aktu ustawodawca mianem rodziny określa małżonków, ale i rodziców wychowujących wspólnie dzieci, a także osoby samotnie wychowujące dziecko. Świadczenie przysługuje także tym, którzy adoptowali dzieci.

 

1000 plus lub 500 plus na dziecko przysługiwać będzie bez względu na zarobki. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie będzie opodatkowany.

 

RKO ruszy w styczniu 2022 roku i obejmie 410 tys. dzieci – szacuje ustawodawca. Obsługą nowego świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jak czytamy w projekcie, będzie też alternatywa dla rodziców tych dzieci, które nie załapią się na ekstra 12 tysięcy złotych. Rodzice dziecka do 3. roku życia otrzymają też 400 plus, czyli dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna.

 

Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w żłobku. 400 złotych dofinansowania nie trafi jednak do portfeli rodziców, a bezpośrednio na konto żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Według szacunków wsparciem zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci.

 

Źródło: RadioZet

 

Podobne artykuły